Now showing items 1-3 of 3

  • Batı Anadolu klinoptilolit zeolitinde Na+1-Ca+2 and Na+1 and Mg+2 iyon değişim dengesi 

   Türkekal, Elif (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   III BATİ ANADOLU KLINOPTlLOüT ZEOLffiNDE Na+1-Ca+2 ve Na+1-Mg+2 İYON DE?İŞİM DENGESİ (Yüksek Lisans Tezi) Elif Tûrkekal GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 1995 ÖZET Fosfatların çevre kirliliğine olumsuz ...
  • Kömüre kalsiyum magnezyum asetat (CMA) eklenmesi ile SO2 emisyonunun azaltılması 

   Güneş Demiray, Semanur (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KÖMÜRE KALSİYUM MAGNEZYUM ASETAT (CMA) EKLENMESİ İLE S02 EMİSYONUNUN AZALTILMASI (Yüksek Lisans Tezi) Semanur (DEMİRAY) GÜNEŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. (Ekim 1994) ÖZ Düşük kaliteli ve kükürt içeriği yüksek ...
  • Yaş sistem baca gazı desülfürizasyonu 

   Gök (Özdil), Gülden (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   YAŞ SİSTEM BACA GAZI DESULFUREASYONU (Yüksek Lisans Tezi) Gülden GÖK (ÖZDİL) GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ekim 2001 ÖZET Çevre dostu bir madde olan kalsiyum asetatım yaş sistemli baca gazı desfilfurizasyonunda ...