Now showing items 1-1 of 1

    • Kıyı lagünlerinde suyun değişim süresinin modellenmesi 

      Biçkici, Buğrayhan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Lagünler daha büyük su kütleleriyle bağlantılı sığ göllerdir. Kıyı lagünleri karasal ve denizel ekosistemler arasında bir geçiş bölgesi oluşturmaları ve her iki ortamda meydana gelen fiziksel, jeolojik, kimyasal ve biyolojik ...