Now showing items 307-326 of 430

  • Tam zamanında üretim sistemi ve muhasebeye yansımaları: Bir uygulama 

   Onay, Pelin (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-17)
   Günümüzde firmalar arasındaki rekabet, bilgisayar teknolojisinin, iletişim ağlarının ve teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla yoğun bir şekilde artmıştır. Artan rekabet ortamında, üretimde verimliliğin, üretkenliğin ...
  • Tanrıçalıktan Orta Çağ`ın cadı avı geleneği: Kadının itibarsızlaştırılması üzerine bir inceleme 

   Coşkun, Sena Şilan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-01)
   Bu çalışma ilkel dönemden başlayan bir yol haritası çizerek Orta Çağ'da kadınların karşı karşıya bırakıldığı cadılık suçlamaları ile tarihte kadının değer problemine eğilmeyi amaçlamaktadır. Tezimizin iddiası kadınların ...
  • Tapınak Şövalyeleri (Kuruluşu, yükselişi, kurumsal yapısı ve düşüşü) 

   Çeken, Muhittin (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-11)
   XI. yüzyılın sonlarına gelindiğinde dünya, Batı'da Katolik Hristiyan Kilisesi,Doğu'da Ortodoks Kilisesi, Müslüman Türk ve Arapların oluşturduğu güçdenkleminin Ortadoğu coğrafyasındaki büyük mücadelesine sahne ...
  • Tarihi ipek yolunun yeniden canlandırılmasının Türkiye-Çin ticaret hacmine olan katkısının incelenmesi 

   Koç, Ömer (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-22)
   İpek Yolu tarih boyunca birçok medeniyetin ve devletin kültürel, siyasi ve ticari olarak bir araya geldiği önemli bir platform olmuştur. 21. Yüzyılda küresel ticarette yaşanan rekabetten dolayı ülkeler arası ulaşımı ...
  • Tarımsal sulama birliklerinde etkinlik: Ege bölgesi için bir araştırma 

   Çavuşoğlu, Eyşan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Türkiye gibi tarım sektörünün ülke ekonomisinde önemli yer tuttuğu ülkelerde, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve ulusal ekonomiye katkılarının arttırılması icin sulama tesislerinin rasyonel olarak işletilmesi ve ...
  • Tarımsal üretimin dış satımdaki önemi: Türkiye Hollanda karşılaştırması 

   Töruz, Dilek (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   İnsanlar hayatın başlangıcından bu yana toplumlarının gelişmesi ve ilerlemesi için birçok ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır. İlk insanlıktan günümüze kadar süregelen tarım sektörü bu faaliyetlerin en önemlilerindendir. ...
  • Tedarik zinciri yönetiminde scor modeli ve bisiklet firmasında uygulaması 

   Atsan, Bahadir (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-21)
   Artan rekabet koşullarının küresel boyutta işletmeler üzerindeki etkisi gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. İşletmeler, müşterilerin sürekli değişen ürün ve hizmet beklentilerine esnek bir şekilde cevap verebilmek için ...
  • Tek düzen muhasebe sistemine göre hazırlanan bilançoların bobi frs geçiş hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi: Bir uygulama 

   Gölcük, Mehtap (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Son yıllarda küreselleşme olgusunun hızla gelişmesi finansal yatırımcılar açısından ortak bir finansal tablo dili oluşturulması bakımından önemli hale gelmiştir. Bu nedenle Türkiye'de halka açık işletmeler Uluslararası ...
  • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki teşvikler ve muhasebe uygulamaları 

   Delen, Sibel (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Küreselleşen dünyada, yoğun bir rekabet ortamı içerisinde bilgi, inovasyon ve teknolojinin önemi daha da artmıştır. Üretimde bu faktörlerin kullanımı, rekabet ortamında üstünlük sağlayarak ülkelerin zenginliğine yön veren ...
  • Ten rengi tayininde Asıp gen polimorfizmi 

   Bozkurt, Hamide Sümeyye (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2019-02-12)
   İnsan ten rengi, gen polimorfizimlerinden etkilenir. Dolayısıyla bireyler ve topluluklar arasında farklılık gösterir. Bu çalışmada ten rengi oluşumuna, özellikle koyu ten rengi oluşumuna etki eden ASIP (agouti) geninin ...
  • Ten rengi tayininde SLC45A2 gen polimorfizmi 

   Erkoç, Hüma (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2020-07-07)
   İnsan ten rengi tamamen kalıtsal olarak aktarılır ve bu aktarım fenotipe yansımaktadır. Göz ve saç renginin tek nükleotid polimorfizmi (SNP) tarafından yüksek doğrulukla önceden tahmin edilebilmesine rağmen ten renginin ...
  • Terör finansmanıyla mücadele ve mali önlemler 

   Yüksel, Murat (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Terör 11 Eylül saldırılarıyla birlikte dünya gündeminde önemli bir yer edinmiş ve uluslararası hukukun tartışmalı kavramlarından olmayı devam ettirmiştir. Son yıllarda bu alanda mücadelede öne çıkan yöntem finansman ayağının ...
  • Teşvik politikaları ve Türkiye`de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik mali teşvikler 

   Aytaç, Muhammet Rüştü (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-11)
   Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri gelişmiş ülkelerin ekonomi politikalarının vazgeçilmez bir unsurudur. Günümüz küreselleşen dünyasında teknoloji çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu süreçte ise işletmeler ...
  • The New York Times gazetesine göre Doğu Türkistan meselesi (1933-1960) 

   Bulanik, Ege (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Bu çalışmanın amacı, Türklerin XX. yy'da Doğu Türkistan'daki milli mücadelelerinin dış basına yansımalarını incelemektir. Bu doğrultuda, Amerika'nın en büyük tirajlı gazetelerinden olan The New York Times ...
  • The relationship between career adaptation capabilities and glass ceiling perception: A study on academicians 

   Yilmaz, Nurcan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-19)
   21. yüzyılda yaşanan küreselleşme, sanayileşme ve hızlı teknolojik gelişmeler sonucunda kadınlar çalışma hayatında özellikle hizmet sektöründe daha fazla yer almaya başlamıştır. Ancak kadınların daha çok düşük ücretli ve ...
  • Toplumda damgalama eğilimi ve hükümlülere yönelik sosyal mesafe ile ilişkili faktörler 

   Erez, Rasim (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü, 2020-01-10)
   Dünyada ve ülkemizde hükümlü bireylere karşı damgalama ve sosyal mesafe yaygın olarak görülmektedir. Damgalama, toplumsal anlamda son derece zararlı sonuçları olan bir olgudur. Bu çalışmada damgalama eğilimi ve hükümlülere ...
  • Toplumsal Cinsiyet Algısının 19. Yüzyıldan Günümüze Dönüşümü (?): Gurur ve Önyargı ve Bridget Jones`un Günlüğü Örneği 

   Kasman, Afra (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-10)
   Toplumsal Cinsiyet Algısının 19. Yüzyıldan Günümüze Dönüşümü(?): Gurur ve Önyargı ve Bridget Jones'un Günlüğü ÖrneğiÖzetBu araştırmanın amacı, toplumsal cinsiyet algısının tarihin farklı dönemlerinde ki durumlarının ...
  • Turgut Özal dönemi kamu mali politikaları 

   Vardar, Selin (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   Bu tez çalışmasında, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra, siyasi partilerin iktidar çekişmeleri, uygulanan iktisadi ve mali politikalar, dış ticaret olguları, borçlanma gereksinimleri, ulusal gelirler, giderler ...
  • Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında `rekreasyon turizmi`: İzmir - Çeşme örneği 

   Çalikuşu, Selhan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-07)
   Bu çalışmanın amacı İzmir-Çeşme yöresi özelinde turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında rekreasyon turizmini inceleyerek, sektörde ürün çeşitlendirmesi adına turizm işletmelerinde sayısı artan rekreasyon faaliyetlerine yönelik ...
  • Tuva Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler (Türkiye Türkçesi ağızları bağlamında) 

   Aydin, Sevil (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Bu çalışmada, ölçünlü Tuva Türkçesi ile ölçünlü Türkiye Türkçesi ve ölçünlü Tuva Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ağızları arasındaki yalancı eş değerli sözcükler tespit edilip sınıflandırılmıştır. Yalancı eş değerli sözcükler; ...