Now showing items 1-1 of 1

    • Doğurganlık ve Göç Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği 

      Bilgin, Derya (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-23)
      Ülkelerin nüfusu; doğum, göç ve ölüm nedeniyle nitelik ve nicelik olarak değişen bir olgudur. Özellikle son yıllarda Türkiye'de göç eden nüfus içerisinde kadın sayısının artması ve göç ile birlikte doğurganlık ...