Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Raşit
dc.contributor.authorKardaş, Sezer
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:29Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:29Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2018-12-19
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260947
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Bitlis yöresi halk masallarının çocuk edebiyatı ve Türkçe değer eğitimi açısından önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi/taraması yoluna yoluna başvurulmuştur. Doküman taraması yoluyla toplanan verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden `Betimsel Analiz` kullanılmıştır. Çalışmada Bitlis yöresinde dilden dile dolaşan ve çocukların hoşça vakit geçirmeleri için kendilerine anlatılan altmış adet halk masalı çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Çalışma iki boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk boyutunda Bitlis yöresi halk masallarının çocuk edebiyatı ürün olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın ikinci boyutunda ise Bitlis yöresi halk masallarının çocuk eğitiminde değer iletimi açısından önemi ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci boyutunda, masallarda işlenen değerlerin tespitinde, araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan `Değerler Formu` kullanılmıştır. Değerler formunda yerel ve evrensel değerlerin yer aldığı 40 madde yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Bitlis Halk Masalları, Çocuk edebiyatı, Değer eğitimi,
dc.description.abstractTHE IMPORTANCE OF BITLIS PEOPLE TALES FOR CHILDREN'S LITERATURE AND VALUE TRANSMISSIONThe aim of this study is to reveal the importance of folk tales in terms of children's literature and Turkish value education. Qualitative research method was used in the research. Document collection / scanning was used to collect data. Er Descriptive Analysis ler, one of the qualitative analysis techniques, was used to analyze the data collected through document scanning. In the study, sixty folk tales which are circulated from the language of the Bitlis region and have been told to give children a pleasant time, constitute the material of the study.The study consists of two dimensions. In the first dimension of the study, folk tales of Bitlis region were evaluated as children's literature. In the second dimension of the study, the importance of folk tales in the education of children in the education of the Bitlis region has been demonstrated. In the second dimension of the study, ar Values Form en prepared by taking the expert opinion by the researcher was used in the determination of the values processed in fairy tales. In the values form, there are 40 items with local and universal values.Key Words: Bitlis Folk Tales, Children's Literature, Value Education,en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectTurkish Language and Literatureen_US
dc.titleBİTLİS HALK MASALLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
dc.title.alternativeTHE IMPORTANCE OF BITLIS PEOPLE TALES FOR CHILDREN'S LITERATURE AND VALUE TRANSMISSION
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-12-19
dc.contributor.departmentTürkçe Eğitimi Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid10225403
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.description.pages19
dc.publisher.disciplineTürkçe Eğitimi Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess