Show simple item record

dc.contributor.advisorGözütok, Şakir
dc.contributor.authorŞan, Nurşen
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:28Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:28Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-10-19
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260946
dc.description.abstractMevlânâ'nın ortaya koyduğu görüşleri üzerine, ölümünden sonra oğlu tarafından kurulan, daha sonra torunları tarafından geliştirilen Mevlevîlik, ılımlı yaklaşımları ve devlet adamlarıyla kurdukları sıkı ilişkiler neticesinde günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Adeta bir eğitim yuvası olan Mevlevîlik tekkeleri, birer enstitü ve konservatuvar niteliğindedir. Tarikatın kullandığı en önemli unsurlarından biri olan zikir ve beraberinde icra edilen musikinin verdiği o eşsiz hazla vecde gelip ekstaza ulaşmak anlamına gelen sema ayinleri, Mevlevîler için farklı bir konuma sahiptir. Dervişlerin Dergâhta türlü eğitim aşamalarından geçerek, tekbirleme töreniyle ulaştıkları dede ünvanının ardından `sema çıkarmaya` hak kazanırlar. Semanın her bir kademesi, ayrı ayrı eğitimleri ve kendine has manaları içermektedir. Biz de bu çalışmamızda, Mevlevî ayinlerinin eğitim boyutunu incelemeye çalışarak Dervişlerin Sema Törenlerine çıkana kadar maddi ve manevi manada geçirdikleri eğitim aşamalarını ve bu eğitimler neticesinde ulaştıkları makamları ele almaya çalışacağız.
dc.description.abstractAfter Mevlânâ's death, his son set up a İslamic Monastery based on the ideas which has been out forth by Mevlânâ and his grandsons has been improved. Thanks to its favorable approaches and good relationships with politicians, it keeps its presence until present-day. Darvish lodges (Islammic Monastery) has been used literally like schools. To be institution or conservatory is the part of their nature. Dervishes are taking different kinds of trainings and after all this educational journey with a spiritual ritual they chance their status to `dede`. When they get this statue they get right to do `Sema Çıkarma`. Every step of `sema` has reguirements such as different kind of education type and has also different meaning. İn this study, we will focuson educational dimension of Mevlevi Rituals and Will address materially and spiritually benefits and positions of Dervish When they are doing `Sema` ceremony.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleMevlevi ayinlerinin eğitim boyutu
dc.title.alternativeEducational dimension of the Mevlevi rites
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-10-19
dc.contributor.departmentFelsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
dc.subject.ytmMevlana Celaleddin-i Rumi
dc.subject.ytmMystic
dc.subject.ytmEducation
dc.subject.ytmReligious education
dc.subject.ytmRitual
dc.subject.ytmMawlawiyya
dc.subject.ytmWhirling dervishes
dc.identifier.yokid10223027
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid541724
dc.description.pages103
dc.publisher.disciplineDin Eğitimi Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess