Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Edip
dc.contributor.authorSoyalp, Sedat
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:23Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:23Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-10-23
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260897
dc.description.abstractTarih açısından önem arz eden mezar taşları, kültür tarihimizin de en önemli belgesi konumundadır. Taşlar üzerinde yer alan şekiller, işaretler ve yazılar; geçmiş dönemin, sosyal, kültürel, dini yaşantısı hakkında önemli ipuçları veren belgelerdir. Bu belgelerle Anadolu'nun birçok noktasında(Bursa, Edirne, Amasya, Manisa, Trabzon, İstanbul, Kastamonu, vb.) karşılaşmak mümkündür. Bu merkezlerden biri de Denizli Babadağ mezarlıklarıdır.Babadağ mezarlığında koca bir tarih gün geçtikçe yok olmaktadır; çünkü mezarlık alanında meydana gelen toprak kaymaları, mezarlık içerisinden yol geçirilmesi, taşların yosun tutması ve iklim koşullarının da etkisinden dolayı Babadağ'da koca bir tarih yok olmaktadır.Çalışma yapılırken zamanın büyük bir kısmı mezar taşlarının tespitine ile fotoğrafların çekilmesine harcanmıştır. Kabartma yazıların aşınması, bazı taşların alt kısımlarının toprak altında kalması ve bazı taşların da kırılmış vaziyette olması büyük zorluklar çıkartmıştır. Çalışmalarımızda karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de Babadağ ile ilgili yapılmış çalışmaların az olmasıdır. Çalışmalarımız ile Babadağ'da Osmanlı dönemine ait 1000 mezar taşı tespit edilmiştir. Bu taşlar 18. 19. ve büyük bir kısmı da 20. Yy. aittir. Babadağ mezar taşları Sarayköy, Buldan ve Denizli mezar taşlarıyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bu mezar taşları içinden sağlam olan, okunabilen ve bezemeli olan 120 mezar taşı çalışmamıza dâhil edilmiş ve incelenmiştir.Sonuç olarak Babadağ mezar taşlarının bir kısmının kırıldığı, bir kısmınınsa kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. Babadağ'daki mezar taşlarının Manisa ve İstanbul gibi şehirlerde yer alan mezar taşları kadar bezemeli olmadığını, işçilik ve sanatkârlık yönüyle de bu şehirlerden geride kaldığını söylemek mümkündür.Anahtar kelimeler: Denizli, Babadağ, Osmanlı, Mezar taşı, Kitabe,
dc.description.abstractThe gravestones which are imprtant in terms of history are also teh most important documents of our cultural history. The figures, Marks and writings on teh Stones ar the documents tahat give us the clues abouz the social, cultural and religious lives of the previous period. İt is possible to come acrss with these documents in manya places of Anatoli (Bursa, Edirne, Amasya, Mansi, Tarbzon, İstanbul, Kastamon, etc.). One of these places is Denizli Babadağ graveyards.İn Babadağ graveyard, a very great history is disappearing day by day, Because on the landslide around the graveyard, road construction through the raveyard, mossing of Stones and also the effects of climate conditions, a great history is getting destructed.While we were conducting this study, we spent some of our time in the graveyard identifying teh gravestones and taking teh photos of tehem, Since the relief inscriptions were worn, the bottom parts of some of teh Stones were earthed up and some of the most challenging problems we faced during our study was the lacak of teh studies done about Babadağ.Thrugh our study, we found out around 1000 gravestones which belongs to the ttoman period. These Stones belong to 18 th and 19 th century and most of them belong to 20 th century. Babadağ gravestones mostly resemble Sarayköy, Buldan and Denizli gravestones. Among these gravestones, 120 gravestones, which were sturdy, readable and ornamental, were included to our study and examined. As a result, it was observed tahat some of Babadağ gravestones were broken and some were in a portable condition. İt is possible to say tahat Babadağ gravestones were not as ornamental as the gravestones in Manisa and İstanbul, and also thosecities gravestones in terms of those cities' gravestones in terms of craftsmanship and artistry. KEY Words: Denizli, Babadağ, Ottoman, Graveyard, Epitaph.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.subjectArt Historyen_US
dc.titleDenizli Babadağ`da Osmanlı Dönemi mezar taşları
dc.title.alternativeThe Ottoman Empire Period gravestones in Denizli, Babadağ
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-10-23
dc.contributor.departmentİslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
dc.subject.ytmOttoman State
dc.subject.ytmOttoman Period
dc.subject.ytmDenizli-Babadağ
dc.subject.ytmTambstones
dc.subject.ytmOrnamentations
dc.identifier.yokid10230680
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid542268
dc.description.pages268
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess