Show simple item record

dc.contributor.advisorGörmez, Aydın
dc.contributor.authorManguri, Halwest Ali Omer
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:12Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:12Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-05-18
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260837
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, Caryl Churchill'in Top Girsl(En İyi Kızlar), tiyatro metni yeni tarihselcilik ve kadın karakterinin ikincil doğası bağlamında ele alınmıştır. Oyun, feminizm ve tarihsel kadın karakterler ile ilgilenmektedir. Metin, kadının nesneleştirilmesi, çalışan kadınların motivasyonları, bu kadınların çocukları ile ilişkileri, ırklar-arası cinsel tercih hakları ve toplumun bu konularla ilgili algısı gibi birçok farklı konuyu ele almaktadır. Bu tez, aynı zamanda Churchill'in Top Girls'de, feminist siyaset ve sosyalizm bağımında cinsel ve sınıfsal kısıtlılıklar, boyun eğme ve esaret gibi feminist çıkarlara katkı sunmak için bir yöntem olarak epik tiyatroyu nasıl kullandığını da incelemektedir. Oyun boyunca, Churchill erkek egemen kurallara dayanan geleneksel cinsel roller ve görevler konusunda şüpheler oluştur. Başlangıçta, bu tez, Viktorya döneminin siyasal, edebi ve toplumsal yönü hakkında tarihsel kısa bir arka planı ele almaktadır. Bu çalışma ayrıca kadın haklarını merkeze alır. Ayrıca, yeni tarihselci yaklaşımı temel bir şema olarak kullanmak, toplumsal, tarihsel ve siyasal metinlere bakmayı beraberinde getirdi. Bu çalışma, kadınlardaki isyankâr yönün, her zaman olmasa da değişim için nasıl bir katalizör olduğunu da açığa çıkarmaktadır. Çalışma, bu kadınların, genel algılara göre geleneksel olmadıkları, yaşamlarını sürdürdükleri ve içinde yaşadıkları toplum tarafından kolayca rahatsız edilmediklerini üne sürmektedir.
dc.description.abstractThis thesis studies Caryl Churchill's Top Girls with respect to new historicism and the subordinate nature of female characters. The play deals with historical woman figures and feminism, and discusses different subjects ranging from female subjection to the motivations of working females, the relationships of these females with their children, the rights of sexual preference for women in inter-racial relationships, and the perceptions of society in connection with these issues. This dissertation also examines how Churchill uses epic theatre as a method for offering a voice to her feminist interests involving sexual and class constraint, submission, enslavement, and inequality in her play Top Girls, regarding feminist politics and socialism. Through the play, Churchill raises doubt about the customary sexual roles and duties forced on females by the male-commanded principles. Initially, this thesis deals with a short historical background beginning from Victorian period and the issues like political, literary and social ones. This study is also characterized by women rights. In addition, using new historical approach as a fundamental scheme makes this study take a look at historical, political and social writings. The paper uncovers how perceived insurrection in women is often a catalyst for change, even though not always a positive one. It recommends that these women are unconventional in the way they perceive and conduct their lives and are not easily troubled by the observations society has of them.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEnglish Linguistics and Literatureen_US
dc.titleA new historical approach to female figures in Caryl Churchill`s Top Girls
dc.title.alternativeCaryl Churchill'in Top Girls çocuklarına örnek şekillere yeni bir tarihi yaklaşım
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-05-18
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
dc.subject.ytmTheater plays
dc.subject.ytmChurchill, Caryl
dc.subject.ytmNew historicist
dc.subject.ytmFeminism
dc.identifier.yokid10213133
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid529006
dc.description.pages86
dc.publisher.disciplineİngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess