Show simple item record

dc.contributor.advisorSevinçli, Veysi
dc.contributor.authorAkman, Hami
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:07Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:07Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-05-15
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260829
dc.description.abstractKonusunu Kur'an'dan alması, Anadolu sahasında yazılan ilk eserlerden olması ve Türkçe kelime kullanımındaki zenginliği ile Yûsuf u Zelîhâ mesnevisi hem edebî açıdan hem de Türk dili açısından önemli bir eserdir. Eserin yazarı Şeyyâd Hamzâ hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Söz konusu eser, kelime grubu ( belirtme grupları, cümle, cümle çeşitleri) açısından oldukça zengindir. Ancak bu zengin kullanımı her kelime grubu için söyleyemeyiz.Örneğin sıfat tamlaması, neredeyse her sayfada kullanılmasına karşın, aitlik grubu sadece bir yerde geçmektedir. Bazı kelime gruplarına ise (belirtme grubu, eşitlik grubu, yaklaşma fiilleri gibi) rastlanmamaktadır. Biz bu çalışmamızda, Şeyyâd Hamzâ'nın Yûsuf u Zelîhâ adlı eserinin söz dizimini kapsamlı olarak ele aldıktan sonra, bulgularımızı hem sayısal hem de yüzdelik oranlarla gösterdik.
dc.description.abstractTo take the matter from Quran, to be one of the first works written ın the Anatolian scene and with the richness of the use of Turkish words Joseph and Zeliha's mathnawi is an important work both in terms of literary and Turkish language. Our knowledge about the writer Seyyad Hamza is very limited.The work in question is quite rich in terms of word groups (phrases, sentence, sentence types). Howerer, we can not say this rich use for every word group. For example, although adjective completion almost every page is used, the group belongings only passes in one place. But at some word groups (expression, equality, approach verbs) are not met.We in this work, after thoroughly addressed the syntax of Seyyad Hamza's Joseph and Zeliha, showed our findings in both numerical an percentage rations.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectTurkish Language and Literatureen_US
dc.titleŞeyyâd Hamzâ`nın Yûsuf u Zelîhâ adlı eserinin söz dizimi
dc.title.alternativeThe syntax of Seyyad Hamza's joseph and Zeliha
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-05-15
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
dc.subject.ytmMathnawi
dc.subject.ytmYusuf u Züleyha
dc.subject.ytmŞeyyad Hamza
dc.subject.ytmSyntax
dc.identifier.yokid10212536
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid528921
dc.description.pages270
dc.publisher.disciplineYeni Türk Dili Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess