Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdeniz, Emrah
dc.contributor.authorYazğan, Aydin
dc.date.accessioned2020-12-10T11:27:09Z
dc.date.available2020-12-10T11:27:09Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2019-11-26
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260130
dc.description.abstractSartre'ın felsefesinin ana konusu, insan varoluşu ve insanın bu dünya ile olan ilişkisinde açığa çıkan ve hiçbir zaman güncelliğini yetirmeyen özgürlük kavramıdır. Sartre felsefesine ilişkin bir tezin, bu nedenle, özgürlük kavramını ele alması zorunlu görünmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada genel olarak Sartre'ın düşüncesinin temelinde nelerin yattığından hareketle onun özgürlük anlayışına ve varlık görüşüne değinilecektir. Bu bağlamda ilkin Sartre'ın etkilendiği felsefe tarihindeki kimi önemli figürlere değinilecek, daha sonra Sartre'ın Varlığı nasıl yorumladığına bakılacak ve bununla bağlantılı bir biçimde insanın nesneler dünyası ile olan ilişkisinin derin anlamının sorgulanması doğrultusunda ortaya çıkan 'hiçlik' kavramının üzerinde durulmaya çalışılacak ve insanın eylemselliğinin ve beraberinde ortaya çıkan 'iç daralması' ve 'bırakılmışlık' gibi kavramların özgürlükle ne gibi bir bağlantı içerisinde oldukları ele alınacaktır. Sonuç olarak, özgürlük, Sartre'a göre, insan varlığının temelidir ve insan varoluşunun anlaşılması özgürlüğün anlaşılması ile eş-güdümlüdür. Çünkü Sartre, özgürlük dediğimiz şeyin insana sonradan eklenen ya da sonradan elde edilen/kazanılan bir insan niteliği olmadığını; bu özgürlük insanın hiçliği sayesinde ortaya çıkan ve hep insanın varoluşuna bağlı olan bir özgürlük olduğunu ifade eder.Anahtar kelimeler: İnsan, Varoluş, Özgürlük, Varlık, Hiçlik, İç-daralması, Bırakılmışlık.Sayfa sayısı: 111Tez danışmanı: Doç. Dr. EMRAH AKDENİZ
dc.description.abstractThe main subject of Sartre's philosophy is the conception of freedom that appears in human existence and man's relationship with the world and it does not fell from favor at all. Therefore, it seems necessary to delibarete on the concept of freedom in such a thesis which is about Sartre. Accordingly, in this study, generally it will be tried to mention of his concept of freedom and the point of being on the basis of what are lying on his thought's foundation. In this context, firstly, it will be mentioned of some important figures and their philosophical thoughts which influenced Sartre's idea in the philosophy of history, then it will be discussed how Sartre commented on Being and connected with that it will be focused on the concept of `nothingness` which emerges in the direction of questioning the deep meaning of the relationship between man and the world of objects and it will be dealt what kind of relationship there is between the human actualization and the concomittants concepts like 'nausea' and 'throwness' and freedom. Finally I argue that, according to Sartre, freedom is the foundation of man and it means that understanding of human existence is to understand freedom coordinately. For Sartre argues that what we call freedom is not a human being added to or acquired / acquired; This freedom expresses that it is a freedom that emerges from human nothingness and is always connected to human existence.Keywords: Human being, Existence, Freedom, Being Nothingness, Nausea, Throwness. Number of pages: 111 Supervisor: Assoc. Prof. Dr. EMRAH AKDENİZen_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectFelsefetr_TR
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.titleJ. P. Sartre`ın `varlık ve hiçlik` adlı eserinde özgürlük kavramı
dc.title.alternativeThe concept of freedom in Sartre's `Being and nothingness`
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-11-26
dc.contributor.departmentFelsefe Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid10269677
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid583427
dc.description.pages122
dc.publisher.disciplineFelsefe Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess