Now showing items 1-5 of 5

  • Arap şiirinde dilencilik edebiyatı - Ebu`ş-Şamakmak örneği – 

   Yildiz, Abdurrahman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   İnsanlık tarihi boyunca her memlekette zenginler ile birlikte fakirler ve yoksullar da varolmuştur. Dolayısıyla dilenciliğin de insanlık tarihiyle paraler olduğunu söylemek mümkündür. Arap toplumunun Cahiliye döneminde ...
  • Muhammed Said Ramazan el- Butiye dair yazılan ağıtler 

   Morad, Tavfik (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   `Muhammed Said Ramazan El- Butiye Dair Yazılan Ağıtler Araştırma Ve İnceleme` başlığını taşıyan bu araştırmamız önsöz, giriş, bir bölüm, sonuç ve bir ekten oluşmaktadır. Giriş bölümünde bu araştırmanın amacını, yöntem ve ...
  • Şeyh Abdullah el-Beytûşî ve Kifâyetu`l-Mu`ânî fî Hurûfi`l-Me`ânî 

   Muslim, Ashty Jamal (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-13)
   Bu araştırmanın başlığı `Şeyh Abdullah el-Beytûşî ve Kifâyetu'l-Mu'ânî fî Hurûfi'l-Me'ânî adlı eseri/Nahiv açısından bir İnceleme` şeklindedir.Bu araştırma bir giriş, ön söz, iki bölüm ve sonuçtan ...
  • Şeyh Müşerref el-Hunûkî ve Arapça manzum mektupları 

   İlhan, Abdulkadir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Şeyh Müşerref, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler (Hunûk) köyünde doğmuştur. Siirt ve çevresinde bulunan çeşitli medreselerde dönemin meşhur âlimlerinden ders alarak yetişmiş, dil ilimlerinde ve tasavvufta temâyüz ...
  • الواقعية الإسلامية في روايات خولة حمدي 

   Challar, Abdulrhman Abdulfatah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   Çalışmamız yazar Havle Hamdî'nin dört romanı esas alınarak İslâmî realizm üzerine yoğunlaşmaktadır. Araştırmanın bilinci bölümde ilk önce genel olarak realizm kavramının açıklandıktan sonra özellikle İslâmî realizm ...