Now showing items 1-4 of 4

  • Ebu`l A`lâ El-Mevdûdî`nin kelâmî görüşleri 

   Kaplaner, Fesih (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   2019 Yüksek Lisans TeziFesih KAPLANERVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜEkim, 2019EBU'L A'LÂ EL-MEVDÛDÎ'NİNKELAMÎ GÖRÜŞLERİÖZETEbu'l A'lâ Mevdûdî, XX. Yüzyılda Hint-Alt Kıtasında ...
  • İslâm Hukukunda devlet başkanlığı seçimi 

   Geçit, Mehmet Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   `İslâm Hukukunda Devlet Bakanlığı Seçimi` adındaki bu tezimiz bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü araştırmanın konusu, amacı, önemi, yöntem ve sınırlılıklarından meydana gelmektedir. Araştırmamızın birinci ...
  • Kur`ân âyetleri ışığında savaş esirlerinin durumu 

   Özdaş, Haşim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-04)
   Fiili savaşın başlamadığı bir dönemde nazil olan Muhammed sûresi 4. âyette, esirlerin karşılıksız veya fidye karşılığında serbest bırakılması gerektiği bildirilmiştir. Bedir Gazve'si sonrasında inen Enfâl sûresi 67. ...
  • Şeyh Mazhar Ohinî`nin hayatı eserleri ve tasavvufî görüşleri 

   Gök, Önder (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Şeyh Mazhar Efendi, Anadolu da yaşamış, medrese geleneğine sahip, seçkin ailelerden, Şeyh Fethullah Verkanisî ailesinin, her biri akranları arasında meşhur, aynı zamanda seçkin şahsiyetler olan ailenin, fertlerinden biridir. ...