Now showing items 1-1 of 1

    • منهج محمد سعيد رمضان البوطي وآراؤه الفقهية 

      Murad, Shawish (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
      Bu çalışma müceddid, usûlcü ve çağdaş bir fakîh olan Muhammed Sa'îd Ramazan el-Bûtî'nin fıkhî metodunu ve görüşlerini örneklerle incelemeyi esas almaktadır. Onun kitapları ve araştırmaları, fıkıh ve fıkıh usûlü ...