Now showing items 1-1 of 1

    • Discrimination in Ralph Ellison`s Invisible Man and Richard Wright`s Native Son 

      Mohammed, Bayan Ahmed Mohammed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
      insiyet, deri rengi, din, ulus, kabile ve ırk farklılığına rağmen basit ifadeyle bir ruh ve bedene sahip insan olmak bütün insanlığın ortak noktasıdır. Eşitlik insan doğasının arzuladığı ve temelini buradan alan en doğal ...