Now showing items 1-1 of 1

    • Şeyh Fahreddin el-Arnasî`nin hayatı eserleri ve tasavvufî görüşleri 

      Bayram, Davut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
      Bu çalışmamızda, ülkemizin Güneydoğu bölgesinin Mardin ilinde dünyaya gelen ve bu bölgede değişik âlimlerden ilmi ve ahlâki eğitim alan Şeyh Fahreddin el-arnasi el-Batmanî'nin Hayatı Eserleri ve Zü'lfikâri'l-Hayderî ...