Now showing items 1-1 of 1

    • Arap şiirinde dilencilik edebiyatı - Ebu`ş-Şamakmak örneği – 

      Yildiz, Abdurrahman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
      İnsanlık tarihi boyunca her memlekette zenginler ile birlikte fakirler ve yoksullar da varolmuştur. Dolayısıyla dilenciliğin de insanlık tarihiyle paraler olduğunu söylemek mümkündür. Arap toplumunun Cahiliye döneminde ...