Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de Roman Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi: İzmir Örneği 

      Erhalim Gümüş, Buse (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Tarih boyunca, çeşitli coğrafyalarda yaşayan Romanlar, gittikleri bölgelerin ötekisi olarak algılanmış, dışlayıcı tutum ve davranışlara maruz kalmışlardır. Bu tutum ve davranışlar, yasal olarak eşit şekilde faydalanmaları ...