Now showing items 1-13 of 13

  • Ağır metal kirlenmesinin yüksek bitkilere etkisi 

   Özden, Hakan (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, günümüzün önemli çevre kirleticilerinden biri olan Cd'un Quercus robvr ssp. robur (Saplı Meşe) ve Acer negımdo L. (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç) türlerindeki birikimi ve toksik etkileri araştırılmıştır. ...
  • Ağır metallerin ve radyasyonun biyolojik etkilerinin karşılaştırılması 

   Dörter Keskin, Güneş (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V.ÖZET Çevremizde bulunan fiziksel ve kimyasal mutajenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Her mutajenin limit değerlerde canlılara ne tür zararlar vereceği yaklaşık olarak bilinmesine karşın, düşük dozlara maruz kalınma ...
  • Ailanthus altissima`da kadmiyum toleransı ve fitokelatin oluşumu 

   Bayçu, Gülriz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V. ÖZET Ailanthus altissima'da. kadmiyum toleransı ve fitokelatin oluşumu Bu çalışmada bitkilerde Cd toksisitesi, Cd birikimi ve Cd toleransı ince lenmiş ve Cd toleransında rol oynayan fitokelatinlerin oluşumu sap ...
  • Ailanthus altissima`da kadmiyum, kurşun birikimi ve kadmiyumun bitki gelişmesine etkisi 

   Bayçu, Gülriz (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu araştırmanın ilk bölümünde, otoyol kenarlarında yetişen Ailanthus altisslma (kokarağaç) yaprakları ile aynı bölgedeki toprak örneklerinde Cd ve Pb konsantrasyonları belirlendi. 10 araştırma bölgesinden elde ettiğimiz ...
  • Brassica juncea var. P78 bitkisine bazı ağır metallerin uygulanmasıyla anlatımı değişen genlerin tanımlanması ve belirlenmesi 

   Dalyan, Eda (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Brassica juncea (kahverengi hardal), belli ağır metalleri hiperakümüle ettiği bilinen ve gelişmiş kök sistemine sahip bir kara bitkisidir. Bu çalışmada B. juncea var. P78 bitkisine, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma ...
  • Karbon nanotüplerin adsorpsiyon işlemlerinde kullanılabilirliğinin incelenmesi 

   Arslanoğlu, Özge Nurhayat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı ileri teknoloji ürünü karbon nanotüplerin sulu ortamdan çeşitli kimyasal maddelerin adsorpsiyonunda kullanılabilirliğinin incelenmesidir.Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk aşamada çeşitli organik ...
  • Kil mineralleri üzerinde ağır metal adsorpsiyonunun modellenmesi 

   Hizal Yücesoy, F. Jülide (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET KİL MİNERALLERİ ÜZERİNDE AĞIR METAL ADSORPSİYONUNUN MODELLENMESİ Kil mineralleri, yapılan gereği adsorpsiyon reaksiyonlarına oldukça yatkındırlar. Killer üzerindeki metal ve ligand adsorpsiyonu, yüzey kompleksleşmesi, ...
  • Kurşun ve kadmiyumun glycine max l.`ın çimlenmesi ve gelişmesi üzerine etkileri 

   Kudde, Hülya (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-26)
   Yetişme ortamında artan Kurşun ve Kadmiyum konsantrasyonları, kontrole göre çimlenme süresinde bir gecikme, çimlenme yüzdesinde bir azalmaya neden olmaktadır. Çimlenen fidelerin kök ve gövde uzunluklarında da kontrolle ...
  • Mayada polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yoluyla gen yapısının bozulması 

   Engin, Sedat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZET Mayada Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yoluyla Gen Yapısının Bozulması Metaller biyolojik sistemlerde iz miktarlarda gerekli olmakla beraber yüksek konsantrasyonlarda toksik etkilere neden olurlar. Kadmiyum (Cd+2) ...
  • pH ve kompleksan bağımlı ağır metal adsorpsiyonunun incelenmesi ve modellenmesi 

   Güçlü, Kubilay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET pH VE KOMPLEKSAN BAĞIMLI AĞIR METAL ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ VE MODELLENMESİ Ağır metal adsorpsiyonunun pH ve kompleksan bağımlılığını araştırmak ve modellemek için, adsorban olarak kendisi de hidrate oksit-tipi ...
  • Sac malzemelere sıcak daldırma yöntemi ile Zn, Al, Cd ve alaşımlarının kaplanması 

   Seyalioğlu, Celal (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-17)
   IV ÖZ SAC MALZEMELERE SICAK DALDIRMA YÖNTEMİ İLE Zn, Al, Cd ve ALAŞIMLARININ KAPLANMASI Bu çalışmada soğuk çekilmiş DKP sacların sıcak daldırma yöntemi (Hot Dipping) ile Zn, Zn-Al, Zn-Cd ve Zn-Al-Cd alaşımları kaplanması ...
  • Ters-faz likit kromatografisi ile ağır metal analizi 

   Sözgen, Kevser (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET TERS-FAZ LİKİT KROMATOGRAFİSİ ÎLE AĞIR METAL ANALİZİ Mobil faz olarak bileşiminde su ile karışabilen bir organik çözücü(metanol, asetonitril, tetrahidrofuran vb.) içeren sulu çözeltilerin, sabit faz olarak da ...
  • Ünye montmorillonitine değişik katyonların bağlanmasının incelenmesi 

   Bayram, Özlem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V. ÖZET ÜNYE MONTMORİLLONİTİNE DEĞİŞİK KATYONLARIN BAĞLANMASININ İNCELENMESİ Ünye Montmorilonitine, fabrika atık sularında bulunan ağır metal katyonlarının bağlanması incelenmiştir. Montmorillonite, Cu, Pb, Zn, Hg, Sr, Cd ...