Now showing items 1-1 of 1

    • TlSbSe2 bileşiğinin elektriksel özelliklerinin incelenmesi 

      Baş, Hanife (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada, Bridgman-Stockbarger metoduyla büyütülmüş olan TlSbSe2 tabaka kristaller kullanıldı ve tabakalara paralel ve dik Au elektrotlar oluşturuldu. ~10-5 Torr vakum altında, 233-373 K sıcaklık bölgesinde, 1-1000 ...