Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran Alagöz, Selda
dc.contributor.authorEkici, Nezahat
dc.date.accessioned2020-12-06T11:53:14Z
dc.date.available2020-12-06T11:53:14Z
dc.date.submitted2012
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/100043
dc.description.abstractGünümüzün rekabetçi koşulları ile birlikte değişen müşteri istekleri, işletmeleri rakiplerinden farklılaşmak ve rekabetçi avantaj kazanmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla pazarlama teorisyenleri ve uygulamacıları da içinde bulunduğumuz deneyim ekonomisinde, benzersiz ve eğlenceli deneyimler yardımıyla müşteri bağlılığı oluşturmak için arayış içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda, pazarlama dünyasının stratejileri, ürün ve hizmet satmaktan ziyade, tüketici deneyimi sağlamaya yönelik olacak şekilde değişmiş ve gelişmiştir. Deneyim, deneyimsel pazarlamanın temel bileşenidir ve tüketiciler için özel alanlar, atmosferler, yeni yerleşim düzenleri gibi farklı uyarıcılar yaratarak, tüketicilerin bu uyarıcılara karşılık vermelerini, aktif katılımlı satın alma davranışında bulunmalarını ve deneyim elde etmeleri sonucunda zevk, eğlence gibi farklı duygular, farklı anlayışlar kazanmalarını amaç edinmiştir.Havayolu sektörü açısından bakıldığında; insanların yaşam stillerinin hızla değişmesi, yoğun geçen çalışma dönemleri ve bu dönemler sonrasında kendilerini ödüllendirme arzularının varlığı, boş zamanlarını kıymetli bir şekilde değerlendirme ve hoş vakit geçirme beklentilerinin artması, turizm, seyahat ve dolayısıyla deneyim aktivitelerini desteklemektedir. Bu varsayımdan hareketle bu tez çalışmasında, deneyimsel pazarlama ve deneyimsel pazarlama uygulamaları hakkında literatür taramasının yanı sıra, merkezi Türkiye'de bulunan Türk Hava Yolları (THY)'nın deneyimsel pazarlama faaliyetlerinden ne ölçüde faydalandığı, THY'nin deneyimsel marka niteliği, THY'nin sunduğu hizmetlerin deneyimsel niteliği ve seyahat deneyimini nasıl etkiledikleri saptanmıştır. Aynı zamanda tüketicilerin seyahat deneyimi algılamaları ve farklı sosyo-demografik özelliklere sahip olan tüketicilerin algıladıkları seyahat deneyiminin farklı olup olmadığı da belirlenmiştir. Bu doğrultuda belirlenmiş örnekleme bir anket çalışması uygulanmış ve çeşitli istatistiksel analizler yardımıyla THY markasının deneyimsel bir marka olduğu, deneyimsel pazarlama uygulamalarını etkin bir şekilde kullandığı ve sunduğu hizmetler aracılığıyla bir seyahat deneyimi yaşattığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Deneyimi, Deneyimsel Marka, Seyahat Deneyimi, Türk Hava Yolları
dc.description.abstractCustomer demands that change with competitive circumstances of modern day, force firms improve themselves for new strategies to differentiate them from their competitors and to acquire competitive advantage. Therefore, in the experience economy we live through; marketing theorists and implementers are in search of unique and entertaining experiences to create customer dependence. In this context, strategies of marketing world has changed and developed to provide consumer experience rather than selling product and service. Experience is the main component of experiential marketing and it aims to make consumers respond, act actively to purchase and gain different feelings, different perceptions in consequence of their experiences. For that purpose, experience creates varied revivers such as special areas, atmospheres, new settlements.In terms of airline sector; fast changing life styles, intense work periods and desire of award oneself after those hard periods, increasing expectations of people about using their spare time valuable and amusing; support vacation and experience activities. With reference to this assumption; experiential brand qualification of Turkish Airlines, experiential qualification of services Turkish Airlines offer and how these services affect vacation experience and position of Turkish Airlines about following experiential marketing activities is determined in the thesis after the literature review about experiential marketing and experiential marketing implementations. Vacation experience perceptions of consumers are specified as well. It is also examined if there is any difference about vacation experience perceptions according to consumers who have different socio-demographic characteristics. A sample survey is fulfilled for the study. Findings according to the results of statistical analysis; Turkish Airlines is an experiential brand and follows experiential marketing implementations effectively. The firm also makes their customers have vacation experience via services that firm offers.Key Words: Experiential Marketing, Customer Experience, Experiential Brand, Vacation Experience, Turkish Airlines.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleDeneyimsel pazarlama ve seyahat deneyimi : Türk Hava Yolları örneği
dc.title.alternativeExperiential marketing and vacation experience : The sample of Turkish Airlines
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentÜretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
dc.subject.ytmAirlines
dc.subject.ytmExperiential marketing
dc.subject.ytmExperience
dc.subject.ytmTurkish Airlines
dc.subject.ytmBrand
dc.subject.ytmBrand experience
dc.identifier.yokid428190
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityKARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid320266
dc.description.pages198
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess