Now showing items 1-1 of 1

    • 16. yüzyıl Osmanlı saray dokumaları ve dokumacılık sanatında tasarımcının rolü 

      Vaghefi, Azar (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      129 ÖZET Türklerin Anadolu'ya gelip yerleşmelerinden çok önceleri de Anadolu topraklarında yerleşik.gelişmiş bir sanat kültürü vardı. Bu mev cut kültüre Türk kültürü de eklenerek komplike bir tarz ortaya çıkmıştır. ...