Now showing items 1-1 of 1

    • Matematical modelling of shoreline evoluation in the vicinity of coastal structures 

      Vafaei, Ali Reza (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezde, tek-çizgi modeli ve N-çizgi modeli olmak üzere, iki matematiksel model, kiyi yapıları civarında, kıyı çizgisinin uzun dönemli değişmesini tahmin etmede kullanılmıştır. Bu modellerin sayısal çözümünde kullanılan ...