Now showing items 1-1 of 1

    • The role of teaching lexical collocations in raising EFL learners` speaking fluency 

      Qader, Daban Saber (İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-25)
      Eşdizim ve onun dil öğrenimine etkisi bu zamana kadar dil bilimcilerinin ve biliminsanlarının ilgisini çekmiştir. Bu tez yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin sözelakıcılığını geliştirmek için sözlüksel eşdizimleri ...