Now showing items 1-1 of 1

    • Eski Türkçeye göre Kazakçanın söz varlığı 

      Oba, Emin (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-06)
      Kazakların göçebe hayattan, yerleşik hayata çok geç bir zaman diliminde geçmiş olmaları Kazakçanın Türk dili açısında zengin bir söz varlığının oluşmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda Kazakçanın söz varlığı, Türkçe kelimeler ...