Now showing items 1-3 of 3

  • Demeter kırsal alan liderlik programı (DEKAL) 

   Babacan, Hanife (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Cinsiyet ayrımcılığı yaşayan, erken yaşta evlenme ihtimali yüksek, sınıf tekrar etmiş ya da akademik başarısı orta düzeydeki kırsal alan ergen genç kızların yaratıcılık, problem çözme becerileri, denetim odağı, öz- saygı, ...
  • Fırsat eşitliği temelinde öğretmen atama politikaları -nesnel çözümleme / öznel tanıklıklar- 

   Mete, Yar Ali (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın temel amacı, planlı dönemlerde (1963 / 2009) Türk Eğitim Sisteminin ilköğretim alt sistemine ilişkin öğretmen atama politikalarını, fırsat eşitliği açısından amaçlı bir yenileşme stratejisine dönüşümünü ...
  • İlköğretim öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Kocaeli örneği) 

   Celep, Banu (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırma, resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Veriler, Kocaeli ili İzmit merkez ilköğretim okullarında ...