Now showing items 1-3 of 3

  • Cumhuriyet`ten günümüze Türk resim sanatında kent imgeleri 

   Kutlay, Burak (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kentler birarada yaşamak zorunda olan insanoğlunun kültür birikimlerini yansıtan en önemli oluşumlardan biri olarak değerlendirilebilir. Kent farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Genel bir tarif ...
  • Süleymaniye kütüphanesi Hamidiye Murakka koleksiyonu cilt uygulamaları 

   Kara, Burak (MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019-12-05)
   Osmanlı saray nakkaşhanesinde XV-XVI. yüzyıllarda başlayan murakka yapımcılığı, daha sonraki devirlerde gelişerek çok kıymetli ve sanat zevki bakımından fevkalâde mahiyette eserlerin meydana gelmesine mahal vermiştir. ...
  • Şerif Aydemir`in hayatı, sanatı ve eserleri 

   Köksal, Ercan (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-30)
   2000 sonrası Türk hikâyeciliğinde geleneksel hikâye anlayışını devam ettiren yazarlar olduğu gibi modern anlatım tekniklerini kullanan yazarlar da vardır. Şerif Aydemir de Refik Halid, Sabahattin Ali ve Sait Faik Abasıyanık ...