Now showing items 1-1 of 1

    • Et-Tûribiştî ve el-Müyesser fi Şerhi Mesâbîhi`s-Sünne adlı eseri 

      Jabal, Moustafa (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
      Hadis edebiyatının önemli eserlerinden biri olan el-Begavî'nin Mesâbîhu's-Sünne'sine kendisinden sonra gelen âlimler tarafından hak ettiği değer verilmiş ve onun üzerine onlarca çalışma yapılmıştır. Bu ...