Show simple item record

dc.contributor.advisorTepeli, Kezban
dc.contributor.authorDoğan, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2023-11-10T08:37:59Z
dc.date.available2023-11-10T08:37:59Z
dc.date.submitted2023-11-06
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/758534
dc.description.abstractBu araştırma, Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programı'nın, 5-6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunda, Konya İli Meram ilçesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız bir anaokulunda eğitim gören 5-6 yaş grubu (20 Deneme grubu, 20 Kontrol grubu) 40 çocuk yer almıştır. Çocukların bilimsel süreç becerilerini ölçmek amacıyla Büyüktaşkapu (2010) tarafından geliştirilen `Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği` kullanılmıştır. Bu ölçek, Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programının öncesi ve sonrasında hem kontrol hem de deneme grubundaki çocuklara uygulanmış; ayrıca deneme grubuna sontestin uygulandığı tarihten 6 hafta sonra çalışmanın kalıcılığını test etmek için tekrar uygulanmıştır. Deneme ve kontrol grubundaki çocuklara öğretmenleri tarafından `Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı` uygulanmaya devam ederken, deneme grubundaki çocuklara ek olarak araştırmacı tarafından `Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programı` 9 hafta boyunca, haftada 3 oturum olmak üzere uygulanmıştır. Verilerin analizinde Man-Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme ve kontrol grubunu oluşturan çocukların bilimsel süreç becerileri öntest sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olmadığı (p>.05), Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programı'na katılan deneme grubu çocukların bilimsel süreç becerileri öntest ve sontest puanları arasında, sontest puanları lehine anlamlı düzeyde bir farkın olduğu (p<.001), kontrol grubunu oluşturan çocukların bilimsel süreç becerileri öntest ve sontest puanları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olmadığı (p>.05) ve deneme ve kontrol grubunu oluşturan çocukların bilimsel süreç becerileri sontest sıra ortalamaları arasında, deneme grubu lehine anlamlı düzeyde bir farkın olduğu saptanmıştır (p<.001). Ayrıca, deneme grubunu oluşturan çocukların bilimsel süreç becerileri sontest ve izleme testi puanları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). Bu elde edilen bulgular ile Montessori Kozmik Eğitim Uygulamaları Destekli Fen Eğitimi Programı'nın çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili ve kalıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Montessori Kozmik Eğitim, Bilimsel Süreç Becerileri, Okul Öncesi Fen Eğitimi
dc.description.abstractThis study was conducted to examine the effect of the Montessori Cosmic Education Practices Supported Science Education Program on the scientific process skills of 5–6-year-old children. In the research group in which the pretest-posttest control group experimental model which is one of the quantitative research methods was used, 40 children aged 5-6 years (20 students in the Experimental group, 20 students in the Control group) who are studying in an independent kindergarten affiliated to the Ministry of National Education in Meram district of Konya province were included. `Preschool Scientific Process Skills Scale` developed by Büyüktaşkapu (2010) was used to measure children's scientific process skills. This scale was applied to the children both in the control and experimental groups before and after the Montessori Cosmic Education Practices Supported Science Education Program. In addition, it was applied again to the experimental group 6 weeks after the posttest was applied to test the permanence of the study. While the `Ministry of National Education Preschool Education Program` continued to be applied to the children in the experimental and control groups by their teachers, the `Montessori Cosmic Education Practices Supported Science Education Program` was additionally applied to the children in the experimental group by the researcher for 9 weeks in 3 sessions per week. Man-Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks tests were used to analyze the data. When the findings were examined, it was found that there was no significant difference between the pretest of scientific process skills mean rank scores of the children in the experimental and control groups (p>.05). There was a significant difference between the pretest and posttest of scientific process skills scores of the children in the experimental group who participated in the Montessori Cosmic Education Practices Supported Science Education Program in favor of the posttest scores (p<.001). There was no significant difference between the pretest and posttest of scientific process skills scores of the children in the control group (p>.05). There was a significant difference between the posttest of scientific process skills mean rank scores of the children in the experimental and control groups in favor of the experimental group (p<.001). In addition, it was determined that there was no significant difference between the posttest of scientific process skills and follow-up test scores of the children in the experimental group (p>.05). With these findings, it was concluded that the Montessori Cosmic Education Practices Supported Science Education Program was effective and permanent in developing children's scientific process skills. Keywords: Montessori Cosmic Education, Scientific Process Skills, Preschool Science Educationen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleMontessori kozmik eğitim uygulamaları destekli fen eğitimi programının 5-6 yaş çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi
dc.title.alternativeThe effect of montessori cosmic education applications assisted science education program on scientific process skills of 5-6 years old children
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2023-11-06
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmPreschool education
dc.subject.ytmMontessori education
dc.identifier.yokid10311929
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid827110
dc.description.pages146
dc.publisher.disciplineÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess