Show simple item record

dc.contributor.advisorUğurlu, Hatice
dc.contributor.authorTüfekci, Osman
dc.date.accessioned2023-09-26T11:25:36Z
dc.date.available2023-09-26T11:25:36Z
dc.date.submitted2018-08-06
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/750920
dc.description.abstract6. ÖZET Egzersiz tüm rehabilitasyon programlarının temel taşlarından birisidir. Bu çalışmada egzersizin normal insanlarda ve inmeli hastalarda beyin kan akımı üzerine olan etkilerini araştırdık. Bu amaçla çalışmaya 13 sağlıklı kişi ve 8 inmeli hasta alındı. İnmeli hastaların 2' si sağ 6' sı sol lezyonluydu. İnmeli hastaların nörolojik durumu NIH strok skalasına göre değerlendirildi. Çalışmaya yalnızca iskemiye bağlı inme geçiren iskemik lezyonu bilgisayarlı beyin tomografisi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme ile belirlenen hastalar dahil edildiler. Hasta ve kontrol olmak üzere iki grup oluşturuldu. Tüm gruplara aynı hareketleri içeren pasif egzersiz yaptırıldı. Egzersizler normal grupta sağ üst ekstremiteye inmeli hastalar grubunda ise inmeli ekstremiteye aynı fizyoterapist tarafından yaptırıldı. Egzersiz süresi 2 hafta olarak belirlendi. Her iki gruba egzersiz programı öncesi ve sonrası SPECT çekildi. İnmeli hastalarda NIH strok skalası değerleri azalma(iyileşme yönünde) gösterdi. Kontrol grubuna yaptırılan egzersizler sonucunda beyin sol yarım küresinde bölgesel kan akımında anlamlı artış bulundu.(p<0.01) Beynin sağ yarım küresinde ise anlamlı artış bulunamadı. (P<0,41) İnmeli hasta grubunda ise beynin sağ hemisferinde parasentral lobulusta bölgesel kan akımında anlamlı artış bulundu. (p<0.05) Beynin sol hemisferinde parasentral lobulusta anlamlı artış tespit edilemedi. (p<0,035) İnmeli hastaların tümünde egzersizin yaptırıldığı ekstremitenin karşı tarafındaki santral lobulusta kan akımında artış tespit edildi. Her iki grupta da egzersizin beyin kan akımında artış neden olduğu ve bu artışın her iki parasentral lobulusta da olduğu tespit edilmiş ancak artışın yalnızca egzersizin yaptırıldığı karşı hemisferde anlamlı olduğu bulunmuştur. 48İnmeden sonra meydana gelen iyileşmede öne sürülen en önemli mekanizmalardan biri;yeni kollateral damarların oluşması veya önceden var olan fakat fonksiyonel olmayan damarlarda kan akımının anarak fonksiyonel hale gelmesidir. Egzersiz beyin kan akımında artışa neden olduğundan;egzersizin inmeden sonra ortaya çıkan fonksiyonel iyileşmeye katkıda bulunabileceği sonucuna varılmıştır. 49
dc.description.abstracten_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectFiziksel Tıp ve Rehabilitasyontr_TR
dc.subjectPhysical Medicine and Rehabilitationen_US
dc.titleHemiplejik hastalarda egzersizin beyin kan akımına etkisi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid117956
dc.publisher.instituteMeram Tıp Fakültesi
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.type.submedicineThesis
dc.identifier.thesisid115597
dc.description.pages62
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess