Show simple item record

dc.contributor.advisorBıçakçı, Erhan
dc.contributor.authorBayram, Tolunay
dc.date.accessioned2023-09-22T12:49:02Z
dc.date.available2023-09-22T12:49:02Z
dc.date.submitted2023-04-26
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/743689
dc.description.abstractÇalışma Kapadokya Volkanik Provensi'nde, Pleistosen devrenin sonu ile Holosen devrenin başlangıcı arasındaki tarih aralığını kapsamaktadır. İnsan yaşam alanları ve doğal çevre ile ilgili araştırmaları söz konusu kapsam doğrultusunda derlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölgedeki yüzey araştırmaları, yüzey araştırmalarıyla tespit edilen çeşitli insan faaliyet alanları, kazılan yerleşim yerlerinden elde edilen arkeolojik ve arkeometrik veriler, arkeolojik veri grupları olarak incelenmiştir. Ayrıca iklim, flora, fauna, jeomorfoloji, hidrografi, volkanizma, tektonizma, hammadde kaynakları, polen analizi gibi araştırmalar çevresel veriler olarak ele alınmıştır. Bu verilerin tümü ise Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak vektör ve/veya raster verilere dönüştürülerek analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçların, söz konusu tarih aralığında KVP bölgesinde yaşayan insanların çevre ile ilişkilerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu değerlendirmeler ile `insan topluluklarının çevre ile etkileşimi`, `çevre koşullarının insan faaliyet alanlarının seçimine etkisi`, `çevre koşullarının beslenme ve endüstriler gibi insan faaliyetleri üzerindeki etkisi` gibi sorulara yönelik açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.
dc.description.abstractThis study covers the period dated between the end of the Pleistocene epoch and the beginning of the Holocene epoch in the Volcanic Cappadocia region. This study aims to compile and evaluate the research on human activity areas and the natural environment in line with the mentioned scope. For this aim, surface research in the region, various types of human activity areas detected by surface research, archaeological and archaeometric data obtained from excavated settlements were examined as archaeological data groups. Also, researches such as climate, flora, fauna, geomorphology, hydrography, volcanism, tectonism, raw material resources, pollen analysis were examined in the study as environmental data. These data have been analyzed by converting them into vektör and/or raster data using Geographical Information Systems. It is hoped that the results obtained, will contribute to the understanding of the environmental relations with of the people living in the VKB region in the mentioned date range. With these evaluations, some explanations were tried to be made for questions such as `the interaction of human communities with the environment`, `the effect of environmental conditions on the selection of human activity areas`, `the effect of environmental conditions on human activities such as nutrition and industries`.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectArkeolojitr_TR
dc.subjectArcheologyen_US
dc.titleVolkanik Kapadokya bölgesi Pleistosen Sonu-Holosen Başı paleo-çevre ve insan yaşam alanları üzerine yapılan araştırmaların derlenmesi ve değerlendirilmesi
dc.title.alternativeCompilation and evaluation of the surveys on paleo-environment and human living areas of the Last Pleistocene-Early Holocene period in Cappadocia volcanic region
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2023-04-26
dc.contributor.departmentArkeoloji Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmGeographical information systems
dc.subject.ytmEnvironment
dc.subject.ytmEnvironmental archeology
dc.subject.ytmNatural environment
dc.subject.ytmHuman
dc.subject.ytmSettlement
dc.subject.ytmNevşehir-Cappadocia
dc.subject.ytmPrehistory
dc.subject.ytmLiving spaces
dc.identifier.yokid10234704
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid677594
dc.description.pages134
dc.publisher.disciplineTarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess