Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüştekin, Gülten
dc.contributor.authorBitkin, Ezgi Çağla
dc.date.accessioned2021-09-16T13:32:28Z
dc.date.available2021-09-16T13:32:28Z
dc.date.submitted2020-12-28
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/715351
dc.description.abstractYerel Yönetimler; insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, karar organı seçimle başa gelen anayasal kuruluşlardır. Bilimde ve teknolojideki gelişmeler, kentteki hızlı nüfus artışı, sosyo - ekonomik iş bölümü halkın ihtiyaçlarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Yerel yönetimlerin istenilen şekilde işlevlerini yerine getirebilmeleri için çalışan personelin motivasyonu sağlanmalıdır. Bu kapsam çerçevesinde ele alınan çalışmanın amacı; yerel yönetimlerde çalışan personelin liderliğe verdikleri önem bir motivasyon faktörü olarak görülüp ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada liderlik kavramı, liderlik tipleri ve liderlik teorileri ayrıca; motivasyon, motivasyonu etkileyen faktörler ve motivasyon teorileri ele alınarak incelenmiştir. Bununla birlikte yönetim kavramının ne olduğuna yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına, personeline, yerel yönetimlerde personelin motivasyonunu etkileyen faktörlere dikkat çekilerek liderlik kavramının önemine vurgu yapılmıştır. Demografik özelliklere göre motivasyonel öncelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise, Tunceli İli Yerel Yönetimlerinde çalışan personelden alınan veriler analiz edilerek demografik özelliklere göre motivasyonel öncelikler belirlenmeye çalışılmıştır.
dc.description.abstractLocal administrations are the constitution which is selected by election to cover the needs of people. Developments in science and technology, population growth in rural and socio-economic division of labor cause the variation of human needs. Motivation of the workers must be ensured so that the local administration can fulfill the function as desired. The purpose of the study covered in this context, the importance of the leadership given by staff which have been working at local administration, has been evaluated as a motivation factor. At this study, leadership, types of leadership and theory of leadership in addition to that; motivation, factors of influence the motivation and theory of motivation have been examined. Furthermore means of administration and functions at administration process, duty, authorisation and responsibilities of the local administration and the factors of effecting the motivation have been examined and leadership has been emphasised. Motivational priorities have been tried to identify to demographic properties. In the last part, it was tried to determine the motivational priorities according to the demographic characteristics by analyzing the data taken from the staff working in Tunceli Province Local Administrations.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKamu Yönetimitr_TR
dc.subjectPublic Administrationen_US
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleYerel yönetimlerde çalışanların motivasyonunda liderliğin önemi: Tunceli ili örneği
dc.title.alternativeThe importance of the leadership on employees motivation in local governments:the study of Tunceli province
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-12-28
dc.contributor.departmentİşletme Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmWorkers
dc.subject.ytmPublic institutions
dc.subject.ytmLocal administrations
dc.subject.ytmMunicipalities
dc.subject.ytmMotivation
dc.subject.ytmLeadership
dc.subject.ytmLeaders
dc.subject.ytmTunceli
dc.subject.ytmDemographic characteristics
dc.identifier.yokid10174581
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityMUNZUR ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid486125
dc.description.pages85
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess