Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçınar, Meral
dc.contributor.authorDemirbaş, Melike
dc.date.accessioned2021-05-08T11:49:21Z
dc.date.available2021-05-08T11:49:21Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/690688
dc.description.abstractÇocuklukla başlayan benlik gelişiminde ailenin katkısı önemli bir başlangıç noktası oluşturur. Birey anne ve babasından gördüğü davranışlarla, çocukluk döneminde grup içinde etkileşimler sağlayarak kendi benliğini oluşturma sürecinde ilk adımını atar. Psikoloji çalışmalarında benlik kavramının üzerinde önemle durulmasının sebebi, bireyin çocukluktan itibaren sağlıklı bir benliğe sahip olmasının, toplumun ve toplumsal süreçlerin gelişiminde referans oluşturmasıdır. Geleneksel ve modern toplumda benliğin toplumla ve bireylerle girdiği ilişki sonucunda birey kendi benliğini oluştur. Benliklerin, modern toplumda sağlıksız gelişimi ise bireylerin birbirine ve topluma yabancılaşmasına sebep olmaktadır.Benliğin sosyolojik bakış açısıyla ele aldığı kimlik kavramı, aynı şekilde toplumla ilişkiye giren benliğin, çevresine göre kendini şekillendirdiği kimlik yapısıdır. Bireyin bu anlamda kolektif, etnik, kültürel, cinsel, bireysel gibi pek çok kimliği bulunmaktadır. Kimlik oluşumu etkileşimli ve sürekli yapısından dolayı daima bir inşa halindedir ve bu süreçte kimlikler kendi benlikleriyle, oluşturdukları kimlikleri arasında yolculuk yaparlar.Sinemanın bir dil olarak anlam yaratmada kendi bakış açısını geliştirmesi, filmlerinde benliğin ve kimliğin yolculuğunu konu alan Yeşim Ustaoğlu Sineması'nda karşımıza çıkmaktadır. Ustaoğlu, filmlerinde ortak tema olarak benlik, kimlik ve yolculuk ilişkisini ele alır ve bu tema üzerinden bireylere kendi kimliklerini sorgulamalarını, kendi kimliklerini bulma adına yolculuğa çıkmalarını amaçlar. Bu bağlamda, çalışmanın kavramsal çerçevesini benlik, kimlik ve modernleşme süreciyle ortaya çıkan yabancılaşma kavramı oluşturur. Genelde Türk Sineması, özelde Yeşim Ustaoğlu Sineması'na odaklanan bu çalışma, içerik analizi yöntemiyle Ustaoğlu'nun Pandora'nın Kutusu, Araf ve Tereddüt filmlerini yolculuk, benlik ve kimlik ilişkisini üzerinden çözümleyip, Yeşim Ustaoğlu Sineması'na yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.Anahtar Sözcükler: Benlik, Kimlik, Yolculuk, Yabancılaşma, Yeşim Ustaoğlu, Sinema
dc.description.abstractThe contribution of the family in self-development beginning in childhood is a crucial starting point. Individuals take their first step in their self-development by interacting within various groups through behaviours which they observe in their parents. The reason why the notion of self is emphasized in psychological studies is that the individual has a healthy notion of self from childhood is a reference point for social development. In traditional and modern societies, individuals construct their own selves by interacting with society and other individuals. The unhealthy self-development, on the other hand, results in an alienation between individuals and society. The notion of identity, with which the self deals from a sociological standpoint, is an identity construction by which the self constructs itself in relation with society. In this sense, individuals have many identities such as collective, ethnic, cultural, sexual, individual, and the like. Identity construction is always in the process of construction due to its interactive and constant nature. In this process, identities journey between their own selves and their constructed identities. That the cinema develops its own viewpoint in the creation of meaning as a language is presented in Yeşim Ustaoğlu's cinematography which deals with the journey of the self and the identity. Ustaoğlu discusses the relationship between the self, identity and journey as a common theme, and through it, aims for individuals to question their own identities, to begin their own journey to find them.In this sense, the conceptual framework of the study is the notions of self, identity and alienation that emerges with the modernisation. Focusing generally on Turkish Cinema, and specifically on Yeşim Ustaoğlu's cinematography, this study aims to analyse Ustaoğlu's Pandora'nın Kutusu (Pandora's Box), Araf (Somewhere in Between) and Tereddüt (Clair-Obscur) in terms of journey, self and identity relations through content analysis method, and to provide a new perspective for Yeşim Ustaoğlu's cinematography.Keywords: Self, Identity, Journey, Alienation, Yeşim Ustaoğlu, Cinematographyen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSahne ve Görüntü Sanatlarıtr_TR
dc.subjectPerforming and Visual Artsen_US
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectCommunication Sciencesen_US
dc.titleYeşim Ustaoğlu sinemasında yolculuk, benlik ve kimlik ilişkisi
dc.title.alternativeRelationship between journey, self and identity in Yeşim Ustaoğlu cinema
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-06-24
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmCinema
dc.subject.ytmTurkish cinema
dc.subject.ytmSelf development
dc.subject.ytmSelf concept
dc.subject.ytmIdentity
dc.subject.ytmUstaoğlu, Yeşim
dc.subject.ytmAlienation
dc.subject.ytmJourney
dc.identifier.yokid10200558
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityUŞAK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid510434
dc.description.pages152
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess