Show simple item record

dc.contributor.advisorÇayırdağ Acar, Nur
dc.contributor.authorAsliyüksek, Zekiye Şeyma
dc.date.accessioned2021-05-08T07:34:04Z
dc.date.available2021-05-08T07:34:04Z
dc.date.submitted2016
dc.date.issued2019-06-22
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/631993
dc.description.abstractBu çalışma; 0-2 yaş arasında bebeği olan annelerde bebeğin yaşı, annenin çalışma durumu, emzirme durumu, süt izni kullanma, evde sürekli yardımcı olma durumu, eşin bebek bakımı konusunda yardımı, doğum eğitimi, doğum desteği, eşin doğuma katılımı, hamilelik planlama, doğum türleri ve ten tene temas ile anne bebek bağlanması arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.Bu araştırmanın modeli, betimsel tarama modelidir. Araştırmada anne bebek bağlanmasını belirlemek için Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ) ve katılanların demografik bilgilerini belirlemek için oluşturulan demografik bilgiler ölçeği kullanılmıştır.Araştırmanın evrenini 0 - 2 yaş arasında bebeği olan anneler oluşturmaktadır. Araştırma için evreni temsil edeceği düşünülen ve örneklemi oluşturan, 2015 yılında İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindeki doğuma hazırlık kurslarından doğum eğitimi alan, doğum eğitimi ve doğum desteğini beraber alan anneler ile doğum eğitimi ve doğum desteği almayan annelerden rastgele seçilmiş 144 anne oluşturmaktadır. Ölçeklerin analizinde parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H kullanılmıştır. Uygulanan analizler sonucunda eşin bebek bakımında anneye yardım, doğum eğitimi, doğum desteği, eşin doğuma katılımı, hamilelik planlaması ve doğumda anne - bebek arasında yaşanan ten tene temas ile doğum sonrası bağlanma ölçeğinin bazı alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmada; anne-bebek bağlanmasının bebeğin yaşına göre, annenin çalışma durumuna göre, annenin süt izni kullanma durumuna göre, annenin bebeğini emzirme durumuna göre ve evde sürekli bir yardımcı olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür.Eşin bebek bakımı konusunda anneye ara ara yardım etmesi, hamilelikte alınan doğum eğitimi, doğum desteği, eşin doğuma katılması ve doğumda anne bebek arasında yaşanan ten tene temasın anne bebek bağlanmasını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Doğum, bağlanma, doğum eğitimi, doğum desteği.
dc.description.abstractThis study was carried out for mothers who have a baby between 0 -2 ages on what kind of connection between baby's age, mother's working status, breast-feeding condition, using breast-feeding leave, consistently helping status at home, husband's helping about baby care, birth education, birth support, husband's attendance to birth, pregnancy planning, types of birth and somatic contact and mother-baby attachment.Model of this study was the survey design. In the study, The Post-Partum Bonding Instrument that was created to determine the perceived attachment mother-baby was used and demographic information scale that was created for determining the demographic information of attendants was used. For research, it was worked with the randomized 144 mothers that did not take support and education of birth, that took birth education, that took both birth support and birth education, in İstanbul, Bahçelievler. In the analysis of the scales Kruskal Wallis H and Mann Whitney U were used among the non-parametric tests. As a result of applied analysis, a meaningful relationship was detected between husband's helping mother about baby care, birth education, birth support, husband's attendance to birth, pregnancy planning, somatic contact between mother-baby at birth and some sub-dimension of post-partum attachment scale with. In study, it was seen that attachment mother-baby did not show a meaningful difference according to the baby's age, according to the mother's working condition, according to the mother's using breast-feeding leave, according to the mother's breast- feeding condition for her baby according to consistently helping status at home and.It was inferred that husband's helping from time to time mother about baby care, taking birth education at pregnancy, birth support, husband's attendance to birth and somatic contact between mother-baby at birth influenced the mother-baby attachment positively. Key words: Birth, attachment, birth education, birth support.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectPsikolojitr_TR
dc.subjectPsychologyen_US
dc.title0 - 2 yaş bebeğe sahip annelerin doğum sonrası bağlanmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
dc.title.alternativeInvestigating the after-birth bonding of mothers who have a 0-2 years old baby in terms of different variables
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-06-22
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmmother-child attachment
dc.subject.ytmInfant loyality
dc.subject.ytmAttachment
dc.subject.ytmDelivery
dc.identifier.yokid10114227
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid440728
dc.description.pages89
dc.publisher.disciplineRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess