Show simple item record

dc.contributor.advisorTamer, Abdurrahman Üsame
dc.contributor.authorAzeri, Cem
dc.date.accessioned2021-05-07T08:44:41Z
dc.date.available2021-05-07T08:44:41Z
dc.date.submitted1997
dc.date.issued2021-01-20
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/598938
dc.description.abstractÖz Bitkilerin çeşitli kısımlarında anormal aşın gelişmeler ve şişkinlikler gal diye tanımlanır. Galler biyotik veya abiyotik faktörlerce oluşturulabilir. Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan galler özellikle kültür bitkilerinde ekonomik kayıplara yol açar. Literatür araştırmalarında rnikrobiyal gallerin birarada incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, Manisa ve yöresindeki bitkilerde bulunan mikrobiyal gailelin tesbiti ve zararlılık durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 1996 yılı Temmuz-Eylül aylarında arazide yapılan araştırmalarda, etmeni fungus olan gallerden, Ustilago zeae'nin mısırda (Zea mays L.), Gymnosporangium sp.'nin Juniperus sp. 'de oluşturduğu galler tesbit edilmiştir. Etmeni bakteriyel olan gallerden, Pseudomonas savastonoi pv. savastonoi 'wn zeytin (Olea europea L.) Zakkum (Nerium oleanter L.)de yol açtığı galler; Agrobacterium sp 'nin bağlarda (Vitis vinifera) ve meyve ağaçlarında neden olduğu galler beklenmiştir. Bu çalışmada Manisa ve yöresinde tesbit edilen ve Türkiye için yeni hastalıklar olan, asmalarda viral etmence oluşturulan gövde olukluluğu (stem pitting) ve tütünlerde (Nicotiana tabacum) etmeni kesin tesbit edilemeyen Yalancı orobanş (False Broomrape) gal hastalıklarının önemli ekonomik sorunlar oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür.
dc.description.abstractABSTRACT The swellings and ower growths produced on different parts of Plants are defined galls. Galls can be produced by biotic or abiotic factors. Microbial galls causes economic losses in agriculture. It haven't found any article including different microbial galls in our study. In this study, it was aimed that microbial galls on plants in Manisa province and damages, was determined. İn our experiment were carried out in the field between July-October 1996. Ustilogo zeae on corn (Zea mays L.) and Gymnosporangium sp on Juniper us sp. Are determined as fungal gall agents. The galls on olea (Olea europea L.) and oleander (Nerium oleander L.) from Pseudomonas sp. And galls on Vitis vinifera, Primus cerasife and Perstca vulgaris from Agrobacterium sp. Are determined as bacterial galls. False broomrape diseases on tobacco (Nicotiana iabacum) and stem pitting diseases (Legno riccio) on vineyards are producing galls and new recorded diseases for Türkiye. This two diseases have been determined in this research and they have potantial to cause important economic losses. VIIen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBiyolojitr_TR
dc.subjectBiologyen_US
dc.titleManisa ili ve çevresindeki bitkilerde belirlenen mikrobiyal kökenli galler
dc.title.alternativeMicrobial galls determined on plants in Manisa province
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2021-01-20
dc.contributor.departmentBiyoloji Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmMicrobial galls
dc.subject.ytmManisa
dc.identifier.yokid65182
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityCELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid65182
dc.description.pages54
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess