Show simple item record

dc.contributor.advisorLeyla Kuzu, Şenay
dc.contributor.authorÖzdemir, Esengül
dc.date.accessioned2021-04-30T08:30:01Z
dc.date.available2021-04-30T08:30:01Z
dc.date.submitted2021
dc.date.issued2021-04-13
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/549668
dc.description.abstractErkeklerle kadınların toplum içindeki rolleri ve konumları biyolojik bir kaderin sonucu değil, toplumsal yaşamda yeniden üretilen ve eşitsizlikleri barındıran bir süreçtir. Geçmişten günümüze süregelen en temel konu, toplum içerisinde kadınların kendini kanıtlama çabasıdır. Bu durum kadınların eşitlikçi bir yaşam hakkına sahip olma isteklerinin bir uzantısıdır. Ataerkil toplumlarda çalışan kadınların temel sorumluluğunun ev ve ailesi olarak kabul edilmesi, kadınların iş ve aile hayatında ikilem yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu ikilem çalışma hayatında anne olan kadınlarda daha büyük bir sorunsala dönüşebilmektedir. Bu çalışmada toplumun bir parçası olan kadının, çalışma hayatı ve aile yaşamı içindeki annelik deneyimi toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında irdelenmiştir. Çalışma, günümüz koşullarında kadınların özel ve kamusal alanda anne olmayı deneyimlerken karşılaştıkları sorunlarla ne ölçüde baş edebildiklerini ve bu konuda ne tür stratejiler geliştirdiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Gaziantep'te yaşayan farklı mesleklerden orta sınıf 20 anne ile yarı yapılandırılmış sorular eşliğinde derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma kadınların anne olmadan önceki ve annelik deneyimi yaşadıktan sonraki özel - kamusal alan düzeninde bir takım değişikliklerin yaşandığını göstermektedir.
dc.description.abstractThe roles and positions of men and women in society are not the result of a biological destiny, but a process that is reproduced in social life and includes inequalities. The most fundamental issue from the past to the present is women's efforts to prove themselves in the society. This situation is an extension of women's desire to have an equitable life. The main responsibility of women working in patriarchal societies is the home and family, causing them to have dilemmas in their work and family life. This dilemma can turn into a bigger problem for women who become mothers in working life. In this study, the motherhood experience of women, who are a part of the society, in working life and family life was examined by considering the concept of gender. The study aims to reveal the extent to which women are able to cope with the problems they encounter while trying to be mothers in the private and public sphere, and what kind of strategies they develop in this regard. Within the scope of the research, in-depth interviews were conducted with 20 middle-class mothers from different professions living in Gaziantep with semi-structured questions. The research shows that there are some changes in the private-public space order of women before they become mothers and after they experience motherhood.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectSociologyen_US
dc.titleÇalışan kadınların annelik ve iş hayatı deneyimleri: Gaziantep örneği
dc.title.alternativeMotherhood and work life experiences of working women: Case of Gaziantep
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2021-04-13
dc.contributor.departmentKadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmMotherhood
dc.subject.ytmWorking women
dc.subject.ytmMiddle class
dc.subject.ytmGender
dc.subject.ytmGaziantep
dc.identifier.yokid10235553
dc.publisher.instituteGöç Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid656177
dc.description.pages88
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess