Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğiter, Kemalettin
dc.contributor.authorArargüç, Mehmet Fikret
dc.date.accessioned2021-04-26T19:38:26Z
dc.date.available2021-04-26T19:38:26Z
dc.date.submitted1996
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/544833
dc.description.abstractII ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZÎ D.H.LAWRENCE'IN `O?ULLAR VE SEVGİLİLER` ADLI ROMANINDA KADIN VE TOPLUMDAKİ İŞLEVİ M.FÎKRET ARARGÜÇ DANIŞMAN: PROF.Dr. Kemalettin YÎ?ÎTER 1996, SAYFA: 49 JÜRİ: Prof.Dr. Kemalettin YÎ?ÎTER Bazı yazarlar eserlerine özyaşam öykülerinden esinti katarlar. D.H.Lawrence'in `Oğullar ve Sevgililer` adlı eseri de özyaşam öyküsel bir özellik taşır. Eserdeki çevre, yaşantı biçimi, olaylar ve kişiler onun özyaşamının birer görünümleridir. Çalışmamızı, anne-oğul, baba-oğul, anne-baba, Miriam-Paul ve Clara- Paul gibi eser içerisindeki ilişki düzeylerine göre ele aldık. Bu ilişkiler bağlamında, Lawrence'nin Paul üzerine odaklaştırdığı olay örgüsü, kadınların karşılıklı birbirleriyle olan mücadelesiyle bütünlük kazanır. Kadınlar hırslı olup, yüksek mevkilere gelme çabası güderken, erkekleri kendileri için bir araç olarak kullanırlar. Eserde özellikle üzerinde durduğumuz ana tema `annelik imgesi`dir. Romanın genelinde, annenin aile içinde baskın unsur olduğu ve çocuklarını etkileyip, yönlendirdiği görülmektedir. Öyle ki çocuklarının babalarını bir yabancı gibi görmelerinin sorumlusu Gertrude Morel'dir. Özelllikle Paul annesinden çok etkilenmektedir. Annesi onun Clara ve Miriam ile ilişkiIll kurmasını engelleme çabasındadır ve böylece onun karşı cinsle sağlıklı hiç bir ilişki kuramamasına sebep olur. Ayrıca, roman kahramanlarının her biri daha yükseklere ulaşma çabası güderken, karşısındakilere karşı son derece acımasızdır. Her üç kadın da, Paul'u kendi amacı doğrultusunda kullanır. Annesi, yaptıklarına sahiplenir, Clara onun sayesinde işine geri döner ve cinsel arzularını giderir, Miriam da onu kendisini saygın bir yere getirecek bir kurtarıcı gibi görür. Çalışmamızın sonunda, bayan Morel'in ölümüyle birlikte, Paul'un yalnızlığına tanık olduk. Artık, bir çeşit yaşayan ölüdür, o. Roman boyunca, cinselliğe dayalı ilişki ile tinsel ilişki arasındaki çatışma öykülenir. Miriam, Clara ve Gertrude'den oluşan bu karmaşık sevgi ve çıkar zinciri, Oidipus kompleksine bağlı olarak, sağlıksız bir anne-oğul ile sevgili-oğul ilişkisini ortaya koyar. Böylece Lawrence, Paul'u esas alarak, kadınsı, ruhsal ve parasal ihtirasları onun aracılığıyla gözler önüne serer.
dc.description.abstractIV ABSTRACT Master Thesis WOMEN AND THEIR FUNCTION IN D.H.LAWRENCE'S `SONS AND LOVERS` MEHMET FÎKRET ARARGÜÇ SUPERVISOR: Prof.Dr. Kemalettin Yİ?ÎTER 1996, Page: 49 Jury: Prof.Dr. Kemalettin Yl?lTER It is obvious that D.H.Lawrence is one of the authors who reflects his personal experiences into his work. His `Sons and Lovers` is the most outstanding example which is based on the authors' way of life, environmental conditions. The characters are delienated from the first-hand experience of the author himself. The work under discussion which revolves mainly around the struggle to move upwards in term of class, describes the relationships between the characters of different social states and their upper-class aspirations. It comes to our notice that while trying to move away from their own class background they take a hostile attitude towards each other. It has been found out that the mother, Gertrude takes her place at the very centre of the novel. So the image of motherhood is very strongly present throughout the work. Therefore all the other male characters are strongly motivated or manipulated by the mother, in other words, a female, who is not only dominating her sons but also her husband. The study concludes that the mother is playing an important leading role in all kinds of family relationships. Even after her death, her influence is still upon her son.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBatı Dilleri ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectWestern Linguistics and Literatureen_US
dc.subjectİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEnglish Linguistics and Literatureen_US
dc.titleD.H.Lawrance`in Sons and Lovers (Oğullar ve Sevgililer) adlı romanında kadın ve toplumdaki işlevi
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmSons and lovers
dc.subject.ytmNovel
dc.subject.ytmLawrence, David Herbert
dc.subject.ytmWomen
dc.identifier.yokid51867
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid51867
dc.description.pages46
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess