Show simple item record

dc.contributor.advisorGök, Şahin
dc.contributor.authorAydin, Selami
dc.date.accessioned2021-04-26T19:37:17Z
dc.date.available2021-04-26T19:37:17Z
dc.date.submitted1998
dc.date.issued2021-03-31
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/543461
dc.description.abstractÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFINDAKİ TEST UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Selami AYDIN Danışman : Yrd. Doç. Dr. Şahin GÖK 1998 -SAYFA: 100 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Şahin GÖK Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Hazırlık sınıfındaki test uygulamalarında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmayı ve çözümler sunmayı hedeflemektedir. Ortaya çıkarılan sorunların ve önerilerin, öğretmen yetiştirmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları için faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada, veri toplama kaynağı olarak hazırlık sınıfı öğrencileri ile öğretim elemanları kullanılmış ve uygulanan test örnekleri incelenmiştir. Veriler, anket, görüşme ve gözlem teknikleri ile toplanmıştır. Test edilen altı hipoteze bağlı olarak araştırmada, test ve öğrenme arasındaki ilişki, testlerin amaçları, testlerle ilgili ilkeler, ölçme ve test çeşitlerinin kullanımı, testlerin nitelikleri, test tekniklerinin kullanılması ve istatistiksel işlemler ile ilgili sorunlar tespit edilmiş, öneriler sunulmuştur.
dc.description.abstractII ABSTRACT MASTER THESIS PROBLEMS AND SOLUTIONS ON TESTING APPLICATIONS AT PREPARATION CLASS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT OF KAZIM KARABEKIR EDUCATION FACULTY OF ATATÜRK UNIVERSITY Selami AYDIN Supervisor : Assistant Prof. Dr. Şahin GÖK 1998 -PAGE: 100 Jury : Assistant Prof. Dr. Şahin GÖK The purpose of this research is to find the problems and to present solutions on testing applications at preparation class of English Language Teaching Department of Kâzım Karabekir Educational Faculty at Atatürk University. It is supposed that results and implications on testing applications will be beneficial for the teachers and students of English Language Teaching Department. The research is limited to problems on testing applications at preparatory class, therefore the teachers and students of the class, and sample tests were used to collect data. Data was collected by questionnaire, interview and observation techniques. After testing six hypotheses were tested, results and implications was focused on relationship between testing and teaching, testing purposes, test principles, test and testing types, test qualities, and test techniques.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEnglish Linguistics and Literatureen_US
dc.titleAtatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü hazırlık sınıfındaki test uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2021-03-31
dc.contributor.departmentİngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmTests
dc.subject.ytmEnglish
dc.subject.ytmForeign language teaching
dc.identifier.yokid72770
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid72770
dc.description.pages112
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess