Show simple item record

dc.contributor.advisorAşkın, Muhittin
dc.contributor.authorGümüş, Hülya
dc.date.accessioned2021-04-26T19:37:04Z
dc.date.available2021-04-26T19:37:04Z
dc.date.submitted1999
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/543219
dc.description.abstractÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇTEN VE DIŞTAN DENETİMLİ KİŞİLERDE SAĞLIKLA İLGİLİ TUTUMLARIN İNCELENMESİ Hülya GÜMÜŞ Danışman: Prof Dr. Muhittin AŞKIN 1999- SAYFA: 75 Jüri: : Prof. Dr. Muhittin AŞKIN Yrd. Doç. Dr. Fikri KOKSAL Yrd. Doç. Dr. Latife KILIÇ Bu araştırmada, denetim odağı ile sağlıkla ilgili tutumlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada ayrıca, cinsiyet ve öğrenim durumunun bu değişkenler üzerindeki rolü de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Denetim odağı ile sağlıkla ilgili tutumlar arasındaki ilişkiler incelenirken, geçerliği ve güvenirliği çeşitli araştırmalarda kanıtlanan ölçüm araçları kullanılmıştır. Bu araştırma, 1998 yılında Erzurum ilinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli 63 'ü kadın, 121'i erkek olmak üzere toplam 184 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çeşitli ölçüm araçlarından elde edilen verilere uygun istatistiksel işlemler uygulanarak öne sürülen hipotezlerin doğrulukları test edilmiştir. Bu çalışmada, denetim odağı ile sağlıkla ilgili tutumlar arası ilişkiler incelenirken kurulan hipotezlere ilişkin bulgular özet olarak şunlardır: Denetim odağı ile sağlıkla ilgili tutumlar arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, sağlıkla ilgili olarak çağdaş ve geleneksel tutumları benimseyenlerin denetim odaklan arasında farkın olduğu da saptanmıştır. Cinsiyet hem denetim odağı hem de sağlıkla ilgili tutumlar üzerinde etkili olmaktadır. Bununla birlikte eğitim düzeyinin sağlıkla ilgili tutumlar üzerine etkisi olmaktayken denetim odağı üzerine etkisi olmadığı belirlenmiştir.
dc.description.abstractII ABSTRACT Master THESIS THE EXAMINATION OF HEALTH ATTITUDES OF INTERNALLY AND EXTERNALLY CONTROLLED PEOPLE Hülya GÜMÜŞ Supervisor: Prof. Dr. Muhittin AŞKIN 1999- PAGE: 75 Jury: : Prof. Dr. Muhittin AŞKIN Yrd. Doç. Dr. Fikri KOKSAL Yrd. Doç. Dr. Latife KILIÇ In this study, the relationships between locus of control and health attitudes are examined. Besides, the role of sex and level of education on these variables are made clear as far as possible. The means of measurment the validity and reliability of which has been proved in different studies are used to search the relationships between locus of control and health attitudes. This study is carried out on 184 subject; 63 females and 121 males working in different corporations and foundations in Erzurum in 1998. The confirmation of the hypotheses is tested by means of statistical procedures which are suitable to the data obtained from different means of measurment. While the relationships between locus of control and health attidudes is examined, the finding concerning hypotheses are summarized as follows: There is a relationships between locus of control and health attitudes. It is also found that there is a differance between locus of control of those favoring contemporary and traditional health attitudes. It is also pointed out that sex is effective on both locus of control and health attitudes. However, while level of education is effective on health attitudes, it is not found to be effective on locus of control. tC ftettÖ?RETîM KURD LUen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleİçten ve dıştan denetimli kişilerde sağlıkla ilgili tutumların incelenmesi
dc.title.alternativeThe Examination of health attitudes of internally and externally controlled people
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmAttitudes
dc.subject.ytmLocus of control
dc.subject.ytmEducation psychology
dc.subject.ytmHealth attitudes
dc.identifier.yokid89886
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid89886
dc.description.pages75
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess