Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgili, Ali Sinan
dc.contributor.authorAkkuş, Zekeriya
dc.date.accessioned2021-04-26T19:35:24Z
dc.date.available2021-04-26T19:35:24Z
dc.date.submitted2002
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/541280
dc.description.abstractIV ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE `OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI` KONUSUNUN ÖĞRETİMİ Zekeriya AKKUŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. A.Sinan BİLGİLİ 2001- SAYFA: 113 Jüri: Yrd. Doç. Dr. A.Sinan BİLGİLİ Bu araştırma ilköğretim okullarında Sosyal Bilgiler Derslerinde `Osmanlı Kültür ve Uygarlığı` konusunun hangi yöntem, teknik, strateji ve araç-gereçlerle daha etkin bir şekilde nasıl öğretilebileceğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Biz burada İlköğretim 7. sınıfların sosyal Bilgiler müfredatını esas alarak, ilgili konunun bu sınıflarda nasıl öğretilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaştık. Araştırma konumuz Osmanlı Kültür ve Uygarlığı olunca giriş kısmında Tarihin tanımı, yararları. Tarih öğretiminin ve Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarını verdik. Birinci bölümde, İlköğretim okullarında Sosyal Bilgiler Derslerinde okutulmasına izin verilen ders kitaplarının kısa bir karşılaştırmasını yaptıktan sonra araştırmamızda ölçü olarak aldığımız MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler 7 isimli ders kitabının, özellikle ilgili ünitenin içeriğini, ünite içerisindeki görsel unsurların eleştirisini yaptık. İkinci bölümde ise çalışmamızın temelini oluşturan sözkonusu ünitenin öğretimine yer verdik. Bu bölümde konuların hangi yöntem, teknik, strateji ve araç-gereçlerle daha etkin bir şekilde nasıl öğretilebileceği üzerinde yoğunlaştık. Konuların yapısına uygun olarak anlatım, soru-cevap, tartışma, rol yapma, örnek olay, dramatizasyon, grup çalışmaları, benzetişim, eğitici-eğlendirici yöntem ve tekniklerin aynı zamanda tepegöz, episkop, slayt makinesi, data- show, video, harita, resim, grafik, sözlük, ansiklopedi vb. gibi araç-gereçlerle sunulabileceğini ve bunlarla nasıl sunulduğunu örneklerle ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamız sırasında çeşitli araştırma, makale, eser ve çevirilerden faydalandığımız gibi betimleyici araştırma yaklaşımını tercih edip, bilgi toplama tekniği olarak ta sistematik gözlem formu kullandık. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ders kitaplarının hazırlanmasında, fiziki durum ve içeriklerinde, aynı zamanda öğretmenlerimizin ilgili üniteyi öğretiminde birtakım eksiklikler olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerimizin yukarıda adı geçen yöntem, teknik, strateji ve araç-gereçlerden faydalanmadan geleneksel yöntemlerle eğitim- öğretime devam ettikleri görülmüştür.
dc.description.abstractV ABSTRACT MASTER THESIS TEACHING OF THE SUBJECT OF OTTOMAN CULTURE AND CIVILIZATION İN SOCIAL KNOWLEDGE LESSONS AT PRIMARY SCHOOLS Zekeriya AKKUŞ Advisor: Assist.Prof.Dr.A.Sinan BİLGİLİ 2001 -Page: 113 Jury: Assist.Prof. Dr.A.Sinan BİLGİLİ This study has been done in order to fix and taught best the subject of ottoman culture and civilization in primary schools with which method, tecnigues, strategy and means. We here, considering the school of social knowledges lesson at 7 classes in primary schools, concantrated on how to teach it. As our subject ottoman culture and civilization in the introduction part, we gave the definition of history,benefits and teaching of history and the aims of Turkish National Education. İn the first chapter after doing a little comparision, the books that are allawed to be studied at primary schools in social knowledge lessons, the book, that is social knowledges 7 is taken as a limit in our search and critically studied as both visual elements and especially the unit's implicit by vs. İn the second chapter we gave a placo the teaching of our subject, in this part we concantrated on the related subject's teaching best with which method technigue and strategy. According to the subject; meaning, discussion, role play, sample event, dramatization, group works data-show, video, map, picture, graphic, dictionary,encycloppedia etc, are used and with these, we tried to show how it cauld be presented. During our study; we bene fited some articles, works and trans lations and pre ferring describing search procedure we used systematic observation form as a knowladge collect tecnigue. The received data after search proued some lacks in the preparation of the lesson books and their physical state and contents, meanwhile teachers also have some sharts comings in teaching of the subject. İt is seen that our teachers still keep on teaching withaut getting bene fits from the techigues mentioned above.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleİlköğretim okullarında sosyal bilgiler derslerinde Osmanlı kültür ve uygarlığı konusunun öğretimi
dc.title.alternativeTeaching of the subject of Ottoman culture and civilization in social knowledge lessons at primary schools
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİlköğretim Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmSocial studies course
dc.subject.ytmPrimary education schools
dc.subject.ytmTextbooks
dc.subject.ytmOttoman State
dc.identifier.yokid111455
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid110073
dc.description.pages113
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess