Show simple item record

dc.contributor.advisorAşkın, Muhittin
dc.contributor.authorEngin, Ali Osman
dc.date.accessioned2021-04-26T19:34:26Z
dc.date.available2021-04-26T19:34:26Z
dc.date.submitted2003
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/540212
dc.description.abstractIV ÖZET DOKTORA TEZİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ali Oman ENGİN Danışman: Prof. Dr. Muhittin AŞKIN 2003 -SAYFA: 168 Jüri : Prof. Dr. Muhittin AŞKIN Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Yrd. Doç. Dr. Selami SÖNMEZ Prof. Dr. Nevzat BATTAL Yrd. Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN Bu araştırmada örgün öğretim yoluyla İngilizce öğretmeni yetiştirme lisans programı ile yarı açık öğretim yoluyla İngilizce öğretmeni yetiştirme lisans programları arasında karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak uygulanan programların okuyup anlama becerilerinin geliştirilmesine etkilerini test etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Atatürk Üniversitesi K.K. E. F.İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2001- 2002 eğitim ve öğretim yılı birinci sınıf öğrencileri ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Lisans Programı Erzurum Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri örneklem grubu olarak belirlenmişlerdir. Araştırmada verilerin toplanmasında `Toefl` testinden yararlanılarak `İngilizce Okuma Anlama Beceri Testi` kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin istatistiksel analizinde bağımlı gruplar için / testi uygulanmıştır. Örgün öğretim programı İngilizce öğretmenliği lisans programı 1. sınıf öğrencileri ile yaygın öğretim lisans programı 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçası ön testinden aldıkları toplam puanlar açısından aralarında,örgün öğretim (K.K.E.F.) öğrencilerinin lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Örgün öğretim İngilizce öğretmenliği lisans programı 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçası genel testinden aldıkları ön test puanları ile son test puanları arasında (p>0.05) fark bulunmamıştır. Yaygın öğretim İngilizce öğretmenliği lisans programı 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçası genel testinden aldıkları ön test puanları ile son test puanları arasında p<0.05 önem düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, okuma parçasına ilişkin genel bilgi sahibi olma puanları açısından, ön ve son test puanları arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, okuma parçasına ilişkin genel bilgi sahibi olma puanları açısından, İngilizce ön ve son test puanları arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasında geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını kestirme, ön ve son test puanları arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasında geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını kestirme, ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, okuma parçasına ilişkin ayrıntılı bilgi edinme, ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasına ilişkin ayrıntılı bilgi edinme ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin İngilizce okuma parçasının içerdiği fikirleri bulma, ön ve son test puanları arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasının içerdiği fikirleri bulma puanları açısından, ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasına uygun başlık bulma, ön ve son test puanları arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasının içerdiği fikirleri bulma, ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Örgün öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin, İngilizce okuma parçasını özetleme, ön ve son test puanları arasında fark p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuş, fakat ön test puan ortalamalarının son test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaygın öğretim lisans programı İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin İngilizce okuma parçasını özetleme, ön ve son test puanlan arasında fark p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur.
dc.description.abstractV ABSTRACT Ph. D. THESIS BEING EVALUATED THE ENGLISH LANGUAGE TEACHER TRAINING CURRICULUMS BY MEANS OF OPEN AND TRADITIONAL CLOSED EDUCATION Ali Osman ENGİN Supervisor : Prof. Dr. Muhittin AŞKIN 2003- PAGE: 168 Jury : Prof. Dr. Muhittin AŞKIN Prof. Dr. Kemalettin Yİ?İTER Assistant Prof. Dr. Selami SÖNMEZ Prof. Dr. Nevzat BATTAL Assistant Prof. Dr. Başaran GENÇDO?AN This study has been done with the aim of making a comperative evaluation between the curriculum of English language teacher training traditional closed education and open (semi open) education applied at present on developing the reading skills. In this study, the 2000 - 2001 academic year's beginning class students of English Language Main Science Branch of K.K.E. Faculty of Atatürk University and the students of the beginning class of Eskişehir Anatolian Universty Open Education Faculty's English Language Teacher Training Lcience curriculum in Erzurum Nevzat Karabağ Anatolian Teacher Training High School as sampels. In our study, a choosen and realized `Toefl` `reading comprehension test` has been used to collect the datas and `t` test has been applied to analyse statistically for dependent groups. Some meaningful differences has been found out between the two teacher training curriculums in favour of English Language Main Science Branch of K.K. Education Faculty of Atatürk University. Between the pre - and final `reading comprehension test` points of the beginning class students of traditional closed education English language teacher training curriculum a meaningful difference at the level of P>0.05 hasn't been found out but between the pre and final `readin comprehension test` points of the beginning class students of open (semi open) English language teacher training curriculum it has been understood that There has been a meaningful difference of the meaningful level of P<0.05. Between the pre and final `reading comprehension test` points of the beginning class students of English Language Teacher Training Curriculum of K.K.E. Faculty of Atatürk University, it has been found out that there has been a meaningless difference of the level of P>0.05 related with the section of `having general information about the `reading comprehension test`. The same ability for the beginning class students of Eskişehir Anatolian University Open Education Faculty English Language Teacher Training Lcience Curriculum in Erzurum Nevzat Karabağ Anatolian Teacher Training High School, the difference between the pre and final `reading comprehension test points` it has been understood that there has been a meaningless difference with the level of P>0.05. Between the pre and final `reading comprehension test points` of the beginning clas students of Atatürk University K.K.E.Faculty English Language Teacher Training Curriculum we have found out that there has been a meaningless difference at the level of P> 0.05 related with the ability of ` guessing the meaning of unknown words`. For the same ability the difference between the same pre and final `reading comprehension test points` has been found meaningful at the meaningful level of P<0.05. Between the pre and final `reading comprehension test` points of Atatürk University K.K.E.Faculty the Traditional Closed Education Curriculum's beginning class students the difference has been meaningful at the level of P<0.05 about the ability of ` having detailed information on the reading part`. Between the pre and final `reading comprehension test` points of Eskişehir Anatolian University Open Education Faculty studants in Erzurum the difference has been foun meaningful at the level of P<0.05. The difference between the pre and final `reading comprehension test` points of traditional closed education English language teacher training curriculum's beginning class students related with the ability of `finding out the idea that the reading part includes` has been found meaningless at the level of P>0.05. But it has been found meaningful for the open education English languagu teacher training curriculum's beginning class students at the meaningful level of P<0.05. The difference between the pre and final `reading comprehension test` points of traditional closed education English language teacher training curriculum's beginning class students related with the ability of `finding suitable title for the reading part` has been found meaningless at the meaningful level of P>0.05. But it has been found meaningful for the open education English teacher training curriculum's beginning class students at the meaningful level of PO.05. The difference between the pre and final `reading comprehension test` points of traditional closed education English language teacher training curriculum's beginning class students related with the ability of `summarizing the reading part` has been found meaningful at the meaningful level of PO.05. But it has been found meaningless for the open education English language teacher training curriculum's beginning class students at the meaningful level of P>0.05.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleİngilizce öğretmeni yetiştiren örgün ve yaygın öğretim lisans programlarının karşılaştırılması
dc.title.alternativeBeing evaluated the English language teacher training curriculums by means of open and traditional closed education
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmNon-formal education
dc.subject.ytmFormal education
dc.subject.ytmEnglish
dc.subject.ytmTeacher training
dc.subject.ytmForeign language teaching
dc.identifier.yokid128736
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid125592
dc.description.pages168
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess