Show simple item record

dc.contributor.advisorBucak, İbrahim Hakan
dc.contributor.authorGenç, Yeliz
dc.date.accessioned2021-04-09T12:05:07Z
dc.date.available2021-04-09T12:05:07Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2018-11-14
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/514691
dc.description.abstractYenidoğan sarılığı, yenidoğanlarda total serum bilirubin düzeyinin 5mg/dL'nin üzerine çıkması ve deri-skleranın sarı renge boyanmasıdır. Yenidoğan döneminde hastaneye en sık başvuru nedenidir. Bilirubin seviyesi çok yükselir ise, yenidoğanlarda tam gelişmemiş olan kan-beyin bariyerini geçip beyinde birikerek kernikterusa yol açmaktadır. Kernikterusun önlenmesi için her yenidoğanın yakından takip edilmesi ve ikterik görünümdeki bebeklerin bilirubin düzeyine bakılıp bir an önce tedavisinin yapılması gerekmektedir.İnvaziv yöntemler ağrılı olduğundan ve sonucun çıkması zaman gerektirdiğinden non-invaziv yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden 110 term yenidoğan (76 erkek, 34 kız) ile yaptığımız çalışmada non-invaziv yöntem olan Felix von Luschan deri rengi skalasının diğer invaziv (total serum bilirubin, kan gazında bilirubin, neonatal bilirubin) yöntemlerle kıyaslayarak uygulanabilirliği araştırıldı. Ayrıca, olgular doğum (% 43.6 NSVY ve % 56.4 C/S) ve beslenme şekli (% 77.3 anne sütü ve % 22.7 anne sütü + mama), kan uyuşmazlığı (% 31.8 ABO uyuşmazlığı), tam kan sayımı ve biyokimyasal parametleri de dikkate alınarak incelendi.Sonuç olarak; diğer invaziv yöntemler kendi aralarında karşılaştırıldığında kuvvetli pozitif korelasyon bulunurken, Felix von Luschan deri rengi skalası ile karşılaştırıldığında zayıf pozitif korelasyon bulundu. İnvaziv yöntemlerle bakılan bilirubin değeri yükseldikçe renk skalasındaki renk kodunda da artma görüldüğü, fakat; farklı olgularda ölçülen aynı bilirubin değerlerinin skalada bakılan aynı renk kodlarına denk gelmediği görüldü. Olguların hepsi renk skalasında 15 ve üzerinde renk kodu almıştır. Olguların tümü yatan hasta olduğundan ve hepsinin fototerapi tedavisi gördüğü göz önünde bulundurulursa; Felix von Luschan deri rengi skalası testinde 15 renk kodunun tedavi başlanması için alt sınır olarak kabul edilebileceği ve bu testin tarama testi olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.Anahtar sözcükler: Yenidoğan sarılığı, Felix von Luschan deri rengi skalası, bilirubin
dc.description.abstractNewborn jaundice is the yellow coloration of the skin and sclera, with total serum bilirubin rising above 5mg/dL in newborns. It is the most frequent cause of admission to the hospital in the neonatal period. If the level of bilirubin rises too much, leads to kernicterus by passing through the undeveloped blood-brain barrier in the newborn and accumulating in the brain. In order to prevent kernicterus, each newborn should be watched closely and the bilirubin level of the babies in the icteric appearance must be checked and treated immediately in case of it rises to high levels.Because invasive methods are painful and the lab results take a long time to come out, the use of noninvasive methods is required. Therefore, the applicability of the noninvasive method Felix von Luschan skin color scale was compared with the other invasive methods (total serum bilirubin, blood gas bilirubin, microcapiller neonatal bilirubin). The results were obtained by investigating 110 term newborns (76 male, 34 female) in the current study. In addition, laboratory parameters such as contagious birth (43.6 % NSVY and 56.4 % C/S) and nutritional pattern (77.3 % breast milk and 22.7 % breast milk + formula mama), blood incompatibility (31.8 % ABO incompatibility), whole blood count, and biochemical laboratory parameters were examined.As a result, there was a strong positive correlation among the other invasive methods and a weak positive correlation with Felix von Luschan skin color scale. As the value of bilirubin was increased, which was observed by the invasive methods, the color code in the color scale was also increased. However, not every bilirubin value appeared on the same color scale code. All of the cases have color codes of 15 or more on the color scale. Considering that all of the cases are hospitalized and all of them are treated, in the Felix von Luschan skin color scale test, 15 color codes can be regarded as the lower limit for starting treatment and it was concluded that this test can be used as a screening test.Key words: Newborn jaundice, Felix von Luschan skin color scale, bilirubinen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.subjectChild Health and Diseasesen_US
dc.titleYenidoğan sarılık ölçüm yöntemleri ile felix von luschan deri rengi skalasının karşılaştırılması
dc.title.alternativeA comparison of neonatal jaundicemeasurement methods with the feli̇x von luschan scale
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-11-14
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmInfant-newborn diseases
dc.subject.ytmInfant-newborn
dc.subject.ytmInfant
dc.subject.ytmJaundice-neonatal
dc.subject.ytmJaundice
dc.subject.ytmScales
dc.subject.ytmBilirubin
dc.subject.ytmDiagnosis
dc.identifier.yokid10188800
dc.publisher.instituteTıp Fakültesi
dc.publisher.universityADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
dc.type.submedicineThesis
dc.identifier.thesisid496893
dc.description.pages73
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess