Now showing items 1-1 of 1

    • Adıyaman ilindeki hemodiyaliz hastalarında sarkopeni durumunun araştırılması 

      Gürbüzcan, Aysun (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2021-02-16)
      Kronik böbrek hastalığında (KBH) kas kitlesinin kaybı sedanter yaşamayı arttıran,kardiyovasküler sağlığı bozan, morbidite ve mortaliteyi arttıran önemli bir komplikasyondur.Ülkemizde KBH sıklığı yaklaşık %15 bildirilmiştir. ...