Now showing items 1-1 of 1

    • D vitamin eksikliği için üriner kalsiyum eşik değeri belirlemesi 

      Aslan, Sefer (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-10-15)
      Amaç: Bu çalışmada D vitamini eksikliği olan bireylerde serum vitamin D düzeyleri ile üriner kalsiyum atılımı arasında bir ilişki olup olmadığı ve anlamlı bir ilişki saptanması durumunda üriner kalsiyum atılımı eşik değerinin ...