Show simple item record

dc.contributor.authorYildirim, Nevin
dc.date.accessioned2020-12-30T10:05:55Z
dc.date.available2020-12-30T10:05:55Z
dc.date.submitted1972
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/514630
dc.description.abstractÖZET 1-Locuste migratoria migratorisides (R. Ve F. ) in III., VI., V.nimf evreleri ve yedi günlük erginlerde yaş ağırlık, total lipid ve total yağ asitlerinin kantitatif değişimleri incelendi.Bu araştırmalar nimf ve erginlerin gerek soliter ve gerekse greger fazlarında, erkek ve dişi eşeyler ayrı ayrı ele alınarak, yapıldı. 2-Yaş ağırlık, total lipid ve total yağ asitleri miktar olarak verildi.Ayrıca total lipid ve total yağ asitlerinin yaş ağırlığa göre oranları belirtildiği gibi total lipiddeki yağ asitleri oranı da yüzde olarak hesaplandı.Elde edilen veriler birbirleri ile karşılaştırıldı ve her iki fazın nimf ve erginleri içim düzenlenen tablolarda gözterildi.Kantitatif değişimleri çubuk grafikler halinde verildi. 3-Nimflerin gelişimi sırasında yaş ağırlık, total lipid ve total yağ asidi miktarları soliter ve greger fazın her iki eşeyinde III. Evreden V. evreye doğru bir artış gösterir. 4-Yaş ağırlığa göre total yağ asidi yüzdesi greger nimflerin her iki eşeyinde V. evrede, III. Ve V. evrelerindekinden biraz daha yüksektir.Soliter nimflerde ise V. evrede bu değer III. Ve IV. evrelerdekinden biraz daha düşüktür. 6-Total lipiddeki total yağ asidi oranı, nimflerin gelişmesi sırasında greger fazın her iki eşeyinde III. Evreden V. evreye doğru düzenli bir artış gösterir.Soliter fazın dişilerinde, III. Evreden IVç evreye geçen nimflerde bu yüzde bir artış gösterir, fakat V. evrede yeniden azalır.Bununla beraber, soliter fazın erkeklerinde durum tam tersinedir;bu yüzde nimfler IV. Evreye geçince azalış gösterir fakat. evreye geçince artar. 7-Ergin fertlerde yaş ağırlık, total lipid ve yaş ağırlığa göre total lipid yüzdesi greger erginlerin her iki eşeyinde soliter erginlere göre oldukça yüksektir.Greger dişideki toyal lipid miktarı soliter dişidekinin 2,46 katı, greger erkektedik ise soliter erkektekinin 2003 katı fazladır. 8-Total yağ asidi miktarı ve yaş ağırlığa göre total yağ asidi yüzdesi her iki eşeyde greger erginlerde soliterlerdekinden çok daha yüksektir.Greger dişideki total yağ asidi miktarı soliterdekinin 1052 katı, greger erkekteki ise soliterdekinin 1057 katı kadar daha fazladır.Total yağ asitlerinin total lipide göre oranları da her iki eşeyin greger erginlerinde soliterlerdekinden oldukça yüksektir. 9-Soliter ve greger fazdaki ergin fertlerde yaş ağırlık, total lipid ve total yağ asidi miktarları daima dişi fertlerde erkek fertlere göre daha fazladır..Fakat yaş ağırlığa oranla total lipid yüzdesi ile total lipide ve yaş ağırlığa oranla total yağ asidi yüzdeleri erkek fertlerde dişilerde olduğundan daha yüksektir. 10-Ergin evrenin yedinci gününde soliter ve greger fazın her iki eşeyinde L.migratoria'nin yaş ağırlığı V. evre nimflerdekinin 2,21-2,76 katı arasında değişen bir artış gösterir.Aynı şekilde ergin evreye geçen nimflerin total lipid miktarlarındaki artış da oldukça önemlidir.Yedi günlük ergin soliter fertlerdeki total lipid miktarı V. evre nimflerindekinin 3,14-3,45 katı (sırasıyla erkekte ve dişide), yedi günlük ergin greger fertlerdeki ise 3,97-5,38 katı (sırasıyla erkekte ve dişide ) daha fazladır. 11-Her iki eşeyin soliter ve greger erginlerinde yaş ağırlığa oranla lipid yüzdesi V. evre nimflerdekinden oldukça yüksektir.12-Yedi günlük ergin solitar fertlerdeki total yağ asidi miktarı V. Evre nimflerdekinin 5,00-7,18 katı (sırasıyla erkekte ve dişide ) yedi günlük ergin greger fertlerdeki ise 4,88-4,63 katı (sırasıyla erkekte ve dişide ) daha fazladır. 13-Yaş ağırlığa göre total yağ asitleri oranı her iki fazın erkek ve dişi erginlerinde V. evre nimflerde olduğundan daha yüksektirçBu fark greger fertlerde soliterlerdekinden oldukça fazladır.Total lipide oranla yağ asitleri erginleşme sırasında soliter erkeklerde V. evre nimflere göre bir azalma, greger erkeklerde ise bir artış gösterir.Bu değer soliter dişilerde V. evre nimflere göre artarken greger dişilerde erginleştikten sonra azalır. 14-Soliter ve greger nimf ve erginlerin her iki eşeyinde total yağ asitlerinin ince Tabaka Kromatografisi ile kalitatif analizleri yapıldı ve kromatogramların fotografları verildi. 15-Bu metotla saptanan doymamış yağ asitleri ; linolenik asit,C18:3, linoleik asit : C18:2 ve oleik asit : C18:1 dir.Doymuş yağ asitleri ise miristik asit : C14, palmik asit ; C16 ve stesrik asit :C18 dir. 16-Bu yağ asitleri bakımından soliter ve greger nimf ve erginlerin her iki eşeyi arasında kalitatif bir fark bulunamadı. 17-Elde edilen veriler diğer araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışıldı.
dc.description.abstractSUMMARY 1-The wet body weight, total lipids and total fatty acids in the third, fourth and fifth nymphal stages and in seven days old adults of Locusta migratoria migratorioides were studied as well in the solitary as in the gregarious phases of both sexes. 2-The wet body weight, total lipids and total and fatty acids were given in absolute weights.The ratios of both the total lipids and total fatty acids to wet body weight and the percentages of the total fatty acids in the total lipids were calculated.The resuls obtained were shown in tables and graphs for both the nymphs and adults of both phases. 3-The wet body weight and the amount of total lipids and fatty acids showed an increase during the development of the mymphs from the third stage to the fifth in both sexes of both the solitary and gregarious phases. 4-The ratio of the percentage of total lipids to wet body weight in the male individuals of solitary phase showed an increase in fourth nymphal stage when compared with the previous one, whereas there was a decrease in the forth stage of famale nymphs.But in both sexes of the fifth stage, this amount fell below the level it had in the third.To the contrary to what it happened in the solitary phase, the percantage of total lipids to wet body weight decreased in the fourth nymphal stage in both sexes of the gregarious phase when compared with the previous one.This value, in spite of undergoing an increase in the fifth nymphal stage, remained blow its level in the third. 5-The percentage of the total fatty acids to wet body weight in both sexes of the gregarious nymphs in the third stage was slightly above that in the fifth nymphal stage decreased and it was slightly below that in the third and fourth nymphal stages.6-The ratic of the percentage of total fatty acids to total lipids showed a regular increase during the nymphal development from the third stage to the fifth in both sexes of the gregarious phases. In solitary phase famales this percentage first when the nymphs passed to the fourth stage, but decreased then when they passed to the fifth stage.In solitary phase males, however, the sitution was quite reverse ; this percentage decreased then when they passed to the fifth stage. 7-In adult individuals, the wet body weight, the total lipids and the percentage of the total lipids to wet body wight in both sexes of gregarious adults were significantly higher than those in solitary adults.The total amount of lipids in the gregarious famales was 2,46 times of the corresponding value in the solitary famales ; whereas in the gregarious males it was the 2,03 times of the corresponding value in the solitary males. /8-The total amount of fatty acids and the ratio of total fatty acids percantage to wet body weight in both sexes of gregarious adults was much higher than that in the solitary phasde,The amount in the gregarious males was the 1,57 times of that in the solitary males.The percentage of the total fatty acids to total lipids was considerably higher in both sexes of gregarious adults than it was in the solitary adults. 9-The wat body weight, amount of total lipids and fatty acids in adult individuals of solitary and gregaious phases were always higher in famales than in males.But the percentage of total lipids to wet body weight and that of the total fatty acids to total lipids and the wet body weight were higher in males than in famales.10-In seven days old adults of both sexes of the solitary and gregarious phases, the wet body weight showed an increase verying between the 2,21 and the 2,76 times of the corresponding weights in fifth nymphal stage.Similarly, a signifi cant in crease was observed after adult emergence in the amounth of, total lipids.This amount in seven days old solitary adults was the 3,14-3,45 times of the corresponding value, in the fifth stage male and famale nymphs reapectively,but in seven days old gregarious adults it was 3,97-5,38 times higher than in the male and famale sexes respectively. 11-the percentage of total lipids to wet body weiht in solitary and gregarious adults of both sexes was considerablly higher than in the fifth stage nymphs. 12-The amount of total fatty acids in seven days old solitary adults was 5,00-7,18 times greater than in males and fameles of fifth stage nymphs.respectively; however this amount in seven days old gregarious adults only 4,88-4,68 times greater than in male and famal nymhs respectively. 13-The percentage of total fatty acids to wet body weight in male and famale adults of both phases was higher than in the fifth stage nymphs.This increase was especcially significant in gregarious than in solitary individuals.On the other hand, the percentage of the total fatty acids to total lipids increased in solitary male adults, whereas it decreased in gregarious ones. 14-The qualitative analysis of the total fatty acids in solitary and gregarious nymphs and adults of both sexes was carried out by the thin-layer chromatography tecniques and the chromatograms were photographed. 15-The unsaturated fatty acids determined by these tecniques were as follows ; linolenic acid ;C18:3, linoleic acid;C18:2 and oleic acid :C18:1 ; whşile the saturated acids were ; myristic acid :C14, palmitic acid:C116 and atearic acid :C18.16-Any qualitative difference in respect to these fatty acide was found between the solitary and gregarious nymphs and adults of both sexes. 17-The daha obtained in the present paper were compered and discussed with those of other authors.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleSoliter ve greger Locusta Migratoria Migratorioides R.ve F (orthoptera : Acrididae)`in nimflerinde ve erginlerinde total lipid ve yağ asitlerinin incelenmesi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.identifier.yokid197099
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityANKARA ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid173410
dc.description.pages80
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess