Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Turgut
dc.contributor.authorKaynak Işikan, Esen
dc.date.accessioned2020-12-30T10:05:50Z
dc.date.available2020-12-30T10:05:50Z
dc.date.submitted1976
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/514624
dc.description.abstract-51- ö Z E T Kuru pilde depolarizer olarak kullanılan aktif MnQ2 elde etmek amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada Türkiye mangan yatakların dan çıkarılan cevherin kullanılması esas olarak alınmıştır. Bu amaçla, Tekirdağ - Istranca bölgesinde bulunan mangan cevheri üzerine çalışıl mıştır. Saf sizlik olarak -Fe-O ve yüksek oranda Si02 içeren cevher, is tenmeyen bu maddelerden kurtarılarak f saf MnCO- elde edilmiştir. Saf- sızlıklardan arıtılan MnCO-, HN03 li ortamda / çeşitli bozunma sıcak lıklarında MnÇ>2 haline dönüştürülmüştür. Elde edilen MnO- örneklerinin magnetik süsseptibiliteleri ölçül müş ve x-ışınları analizleri yapılmıştır. Deney verilerinden, bu yöntem le kuru pilde kullanılan aktif MnO- in, MnCO- in 190 -200°C de bozun - ması ile elde edilebileceği saptanmıştır.
dc.description.abstract-52- SUMMARY This work is done for the aim of getting active MnO- used in dry batteries as depolarizer. The main purpose was to use manganese ore taken from Turkish manganese mines. For this purpose we worked on the manganese ore of Tekirdağ-Istranca district. First of ali the ore was purified from the impurity materials such as Fe20-, and SiO- which are abundantly present in the ore. So we obtained pure MnCO-. Then pure MnC03 is mixed with HNO~ under different decomposing temperature. Magnetic susseptibilities are measured and X-ray analysis are made on the obtained MnO^. By this way it is understood that active MnQ` used in dry batteries can be obtained under 190 -200 decomposing heat.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subjectChemistryen_US
dc.titleTürkiye manganez yataklarından elektro-aktif MnO2`nin elde edilmesi
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.identifier.yokid196716
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityANKARA ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid173660
dc.description.pages59
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess