Show simple item record

dc.contributor.advisorKansu, İ. Akif
dc.contributor.authorÖzkan, Mümtaz
dc.date.accessioned2020-12-30T10:00:14Z
dc.date.available2020-12-30T10:00:14Z
dc.date.submitted1990
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/514192
dc.description.abstractİÜ ÖZET DOKTORA TEZİ ORTA ANADOLU'DA ZABRUS TÜRLERİ, TANINMALARI, YAYILIŞ ALANLARI VE EN ÖNEMLİ TÜRÜN ÖKOLÖJÎK İSTEKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Mümtaz ÖZKAN Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabil im Dalı Danışman : Prof a Dr.Î.Akif KANSU 1990, Sayfa: 145 Jüri: Prof, Dr d. Akif KANSU Prof.Dr. Bahattin KOVANCI Prof.Dr. İrfan TUNÇ Bu arastırmanın ilk aşamasında Orta Anadolu Böl gesindeki Zabrus türleri saptanmış bu türlerin yapısal özellikleri tanıtılmış ve yayılış alanları belirlenmiştir. En önemli türün Zabrus melaneholicus Schaum. olduğu orta ya konulmuş ve çalışmalar bu tür üzerinde yoğunlaştırıl mıştır ` z.melaneholicus` a ilişkin olarak laboratuvarda farklı sıcaklık (18°C, 25°C,32 C), farklı toprak nemi (% 0-10, % 10-40, % 40-80, % 80-100) ve farklı besin (Buğ day, Arpa, Çavdar) kombinasyonlarında yürütülen çalışma larda zararlının yaşamına ilişkin bulgular elde edilmiştir, Doğada yapılan çalışmalarda ise zararlının yaşamının top rak pH'sı, yapısı, nemi ve sıcaklığı ile ilişkisi saptan mıştır. Ayrıca zararlının biyolojisine ilişkin gözlemlerde de bulunulmuştur. ANAHTAR KELİMELER / Zabrus türleri, morfoloji, z0 melan<~ cholicus, biyo-ökoloji.
dc.description.abstractiv ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATIONS ON THE SPECIES OP ZABRUS, THEIR MORPHOLOGY, DISTRIBUTION AND THE BIO-ECOLOGY OF THE MOST IMPORTANT SPECIES OF ZABRUS IN CENTRAL ANATOLIA Mümtaz ÖZKAN Ankara university Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Plant Protection Supervisor : Prof= Dr3 î. Akif KANSU 1990, Page: 145 Jury : Prof. Dr. î, Akif KANSU Prof. Dr. Bahattin KOVANCI Prof.Dr. îrfan TUNÇ The first step of this investigation was to find out species of corn ground beetle in Central Anatolia. Their descriptions were done according to their morphological features and their distributions were also determined. It was realized that the most important species was Zabrus melancholicus Schaum and studies were concentrated on it. At the second step, the studies were carried out in field and laboratory conditions from 1984 to 1988. Laboratory studies were done by combination of different temperature (18°C, 25°C, 32°C), soil moisture (0-10 %, 10- 40%, 40-80%, 80-100%) and food sources (Wheat, Barley, Rye) in order to find out its ecological requirements. In field studies, the relation of the biological stages of the pest with soil pH, soil structure, soil moisture and soil tem perature were investigated. In addition, detailed bio- ecological studies were also carried out, KEY WORDS : Zabrus species, morphology, distribution, Zc melancholicus, bio-ecology.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectZoolojitr_TR
dc.subjectZoologyen_US
dc.titleOrta Anadolu`da Zabrus türleri, tanınmaları, yayılış alanları ve en önemli türün ekolojik istekleri üzerinde araştırmalar
dc.title.alternativeInvestigations on the species of zabrus, their morphology, distribution and the bio-ecology of the mast important species of zabrus in central Anatolia
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmZabrus
dc.subject.ytmEntomology
dc.subject.ytmPlant protection
dc.subject.ytmEcology
dc.identifier.yokid9416
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityANKARA ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid9416
dc.description.pages145
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess