Show simple item record

dc.contributor.advisorSancak, Bedia
dc.contributor.authorÇelik, H. Hamdi
dc.date.accessioned2020-12-30T08:31:19Z
dc.date.available2020-12-30T08:31:19Z
dc.date.submitted1992
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/499941
dc.description.abstractÖZET Bu çalışma, bilgisayarlı tomografi cihazı kullanarak beyin ventriküler sisteminin boyutlarının ölçülmesi, boyut varyasyonlarının gözlenmesi, bu ölçüm sonuçlarım göre standartların oluşturulması amacına yöneliktir. Nörolojik ve fizik muayenede sağlam olduğu belirlenen 100 gönüllü olguda, ölçümleri yapılan ventriküler sisteme ait boyutların bütün parametrelerde, her iki cinste de yasla artış gösterdiği belirlendi. Bu boyut artışlarının ventriculus tertius'un ölçümlerinde özellikle kadın olgularda regresyon çözümlemesine göre istatistiksel anlamlı olduğu, ventriculus tertius'un ölçüm ortalamasının erkeklerde kadınlardan daha büyük olduğu Ventriculus lateralis'lerin boyutlarını ölçmek için kullanılan bifrontal serebroventriküler indeks'in özellikle erkek olgularda anlamlı, bikaudal serebroventriküler indeks'in ise özellikle kadın olgularda anlamlı olarak artış gösterdiği bulundu. Her iki serebroventriküler indeksin cinsler arası yas ile anlamlı bir fark göstermediği gözlendi. Bu çalışma sonrası elde edilen bulgular, normal 100 olgunun beyin ventriküler sisteminin çeşitli boyut varyasyonları olduğunu göstermektedir. Bu boyut varyasyonlarının ve oluşturulan standartların bilinmesi, ileride yapılacak olan çalışmalar için yol gösterici olacaktır. 46
dc.description.abstractSUMMARY The aim of this study is to measure the size of the ventricular system in order to observe its variations and to determine the standarts of the ventricular system with computed tomography. Examining 100 voluntary cases without any physical and neurological disease. We observed that the measurements of the ventricular system in all parameters increase by age in both sexes. According to regression analysis in females, increase in the size of the third ventricule is statistically significant. The size of the third ventricule is found to be larger in males when compared with females. Regarding the measurements of lateral ventricules, bif rontal cerebroventricular index in males and bicaudal cerebroventricular index in females are increasing significantly by age. Both indexes shoved no significant difference between too sex. The results of this study show that the ventricular system exhibits variations in size. We believe that, knowledge of these variations and the standarts in size will be a guide for the future studies concerning the ventricular system 47en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMorfolojitr_TR
dc.subjectMorphologyen_US
dc.titleBeyin ventriküler sisteminin boyutlarının bilgisayarlı tomografi ile ölçülmesi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmBrain
dc.subject.ytmTomography-x ray-computed
dc.identifier.yokid25228
dc.publisher.instituteSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid25228
dc.description.pages54
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess