Show simple item record

dc.contributor.advisorDaloğlu, Ayşe
dc.contributor.authorYilmaz, Fatih
dc.date.accessioned2020-12-30T07:00:09Z
dc.date.available2020-12-30T07:00:09Z
dc.date.submitted2010
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/481071
dc.description.abstractYakın geçmişte inşa edilen bir yük garında meydana gelen çatlakların oluşum nedeninin araştırılması, yapılan çalışmanın ana temasıdır. Çalışmaya konu olan yük garı 76 m genişliğinde ve 137 m uzunluğundaki bir alanda inşa edilmiştir. Ana yapı, dış kolonlardan, iç temel kafes kirişlerine uzanan tali kafes kirişlerini içeren 2 bölümlü çelik bir yapıdır.Bilindiği gibi, bir yapı kullanım ömründeki tüm koşullar altında güvenli olmak için tasarlanmalıdır ve kullanım ömrü boyunca `kullanılmaz' hale gelmemelidir. Bu şu anlama gelir ki, yapı çökme, çatlak ve diğer göçme risklerinden arınmış olmalıdır. Bu çalışma için seçilen yapının, kafes kirişlerinde çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar ağırlıklı olarak bağlantı levhalarında gözlemlenmiştir. Bu tez çalışması kapsamında, aşağıdaki sorunlar detaylı olarak tartışılmıştır:?Yapının yapıldığı dönemdeki standartlar göz önüne alınarak, çelik yapının statik tasarımının denetlenmesi.?Çelik yapının güncel standartlara göre tasarımı ve sonuçların yapının yapıldığı dönemdeki standartlar ile karşılaştırılması.?Genel tasarım modelleri kullanılarak kafes kirişlerin bağlantılarının analizi ve yetersiz düğüm noktalarının geliştirilmesi için önerilerin sunulması.Anahtar Kelimeler: Çelik Yapılar, Çelik Yapıların Tasarımı, Kafes Kiriş, Bağlantı, Düğüm Noktası Tasarımı
dc.description.abstractThe main theme of the study carried out is to investigate the reasons of the cracks having occured in a freight terminal which has been built recently.The freight terminal in the study in question has been built in 76 m wide and 137 m long area. The main structure is a two bay steel construction consisting of secondary lattice girders, which span from outer columns to inner main lattice girders.It is well known that, the structure should be designed to be safe under all conditions of its useful life and it should not become `unserviceable? during its lifetime. That means, structure should be free from risk of collapse, cracks and the other failures. The construction chosen for this study has lead to failures (cracks) in the lattice girders. These failures can mainly be recognized in the junction plates. In the scope of this thesis, following issues are discussed in detail:?Verification of a static design of the main steel structure with regard to the standards which were to be applied at the time the structure was build.?Design of the steel structure taking the current standards into account and comparison with the result of the calculation using the older standards.?Analysis of the connections of the lattice girders using common design models and proposals for the improvement of the insufficient joint design.Key Words: Steel Structures, Design of Steel Structures, Lattice Girder, Connection, Joint Designen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİnşaat Mühendisliğitr_TR
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleYük garı statik hesabı ve düğüm noktalarının analizi
dc.title.alternativeStatical analyses of a freight terminal and connections
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subject.ytmSteel structures
dc.identifier.yokid376922
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid276143
dc.description.pages115
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess