Now showing items 1-1 of 1

    • Investigating the use of water for electricity generation at Turkish power plants 

      El-Khozondar, Balkess D.J. (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Enerji sektöründe su tüketiminin yüksek olması ve su kaynaklarına erişimin sınırlı düzeyde olması nedeniyle su ve enerjinin karşılıklı ilişkisi son zamanlarda daha da önem kazanmıştır. Enerji üretimi suyun kullanımı yoğun ...