Now showing items 1-1 of 1

    • C17H11O2N ve C15H10O3 moleküllerinin kristal yapılarının incelenmesi 

      Özcan, Sabahat (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada iki flavon bileşiği olan C17H11O2N (I) ve C15H10O3 (II) moleküllerinin yapılarım ve katı fazdaki konformasyonlarını belirlemek amacıyla x- ışınlan kırınımı yöntemi kullanıldı. Her iki molekülün de monoklinik ...